.
 
ENG
 

.
  Çevre ve Doğal Hayat Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin Amaçları

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 12. maddesinde Yükseköğretim kurumlarına verilen görevleri, çevre ve doğal hayata ilişkin bütün verileri ilgili bilim dallarında yerine getirmek, bu amaca uygun çalışmalar yapmak, bu doğrultuda bilimsel olarak çevre ve doğal hayatı araştırmak, belgelemek, tanıtmak, korumak ve yaşatmaktır. Bunun için; çevre ve doğal hayatın karşı kaşıya kaldığı kirlenme ile maruz kaldığı değişimin sonuçlarını bilimsel olarak araştırmak ve buradan elde edilecek verilerle çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik duyarlılık oluşturmak, bunun için eğitim vermek bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

 

Merkezin Faaliyetleri

 Belirlenen amaçlar doğrultusunda Çevre ve Doğal Hayat Uygulama ve Araştırmaları Merkezi şu faaliyetleri yürütür:

  • Ardahan merkez, ilçe ve köylerinin de içerisinde var olan plato, yayla, göl, akarsu ve bu bölgelerde yetişen bitki ve canlıların bulunduğu havzayı korumak ve genişletmek.

  • Ardahan ve çevresine ait kuş gölleri, yaylalar, göller ve akarsuları da içine geniş bir bölgeyi kapsayan araştırmaları desteklemek ve projeler geliştirmek, Türkiye Çevre ve Doğal Hayat literatürüne katkı sunarak, yeni bitki, canlı ve bunların karşı karşıya kaldığı tehditler hakkında araştırıcı çalışmalar yapmak.

  • Ardahan arı ve Çevre ve Doğal Hayat çerçevesinde ürünlerinin toplandığı, belgelendiği, korunduğu, sergilendiği ve eğitim amaçlı olarak kullanıldığı müze kurmak. Bu konu etrafında arşivleme ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

  •  Ardahan ve çevresinde Çevre ve Doğal Hayatla ilgili uygulamalara yönelik araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları destelemek.

  • Ardahan ve çevresine geniş bir alanda yaygın olarak yetişen veya sadece Ardahan bölgesinde yetişen bitkilerin tanıtımı, üretimi ve yaygınlaştırılması sağlamak ve bu çerçevede oluşturulacak pilot bölgeleri genişletmek.

  • Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslar arası konferans, panel, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek, belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

  • Yerel ve yaygın medya kurumları ile işbirliği yapmak.

  • Bu amaçlarla yurt içi ve yurt dışından kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde destek almak.

 
Bilgi Edinme |  Mevlana |  Farabi  |  Erasmus |  Bologna Süreci |  Engelli Öğrenci Birimi |  Yenisey Konukevi |  Hayata Dair |  Aday Öğrencilerimiz |  ARÜ Kampüs Haber
İİBF Dergisi |  İBEF Dergisi  |  Telefon Rehberi Hizmeti   |  Elektronik Belge Doğrulama Sistemi   |   P & M Project  |  Serka DFD Projesi  |  RE-SAVE Project  
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, Ardahan 75000 Telefon: +90 478 211 75 75 (Santral)  Faks: +90 478 211 75 09