.
 
ENG
 

.
  Genel Sekreterlik
EKİBİMİZ

 Personelimize ulaşmak için Tıklayınız...

HAKKIMIZDA
  • Genel Sekreterlik; Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin düzenli, verimli ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak,
  • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu gündeminin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
  • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulunda raportörlük yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
  • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararlarını ilgili birimlere iletmek,
  • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlandırmak,
  • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
  • Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Yönetim Kurulu, Senato ve Rektör tarafından verilen görevleri yapmak ve yaptırmak.
  • E-posta yoluyla, YÖK ve çeşitli kurumlardan gelen duyuruların ilgili birimlere resmi yazışma hazırlanarak duyurulması,
  • YÖK, Çeşitli Kurumlar, Kurum İçi ve Kurum Dışı çeşitli konularda duyuruların ve yazışmaların yapılması,
  • Gelen-giden evrakların takip edilmesi, korunması ve saklanmasını sağlamak gibi görevleri yürütmektedir.

 

 İŞ AKIŞ ŞEMALARI

 

 

YÖNETİM
 
Bilgi Edinme |  Mevlana |  Farabi  |  Erasmus |  Bologna Süreci |  Engelli Öğrenci Birimi |  Yenisey Konukevi |  Hayata Dair |  Aday Öğrencilerimiz |  ARÜ Kampüs Haber
İİBF Dergisi |  İBEF Dergisi  |  Telefon Rehberi Hizmeti   |  Elektronik Belge Doğrulama Sistemi   |   P & M Project  |  Serka DFD Projesi  |  RE-SAVE Project  
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, Ardahan 75000 Telefon: +90 478 211 75 75 (Santral)  Faks: +90 478 211 75 09