.
 
ENG
 

.
  ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ARÜKAM)


Amaç

Amaçlarımız, eşitlikçi, etkin ve sürdürülebilir kalkınma çabaları ile özel ve kamusal alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunuculuğunu yapmak ve bu savunuyu akademik hayata taşımak. Kadın konusunda çalışma yapan kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmak, toplumsal duyarlılığı artırmak ve kadın sorunlarını geniş kitlelere duyurmak.
Yurtiçinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili çalışmaları izlemek, katılmak, duyurmak ve bu konuda araştırma yapmak. Ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirliğini arttırmak ve iletişim ağı kurmak. Kadının bir birey olarak  farkındalığını sağlayacak çalışmalar yapmak, destek olmak, rehberlik etmek. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimleri gerçekleştirmek, uygulamaya yönelik projeler üretmek, bu konularda yapılan araştırmaları takip etmek  desteklemek. Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarında akademik araştırma ve eğitimin hem teorik hem de pratikte yapılmasını teşvik etmek. Kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, sempozyumlar ve sertifikalı eğitim programları düzenlemek ve bunların  kitap haline getirerek yayınlamak ve daha geniş kitleye duyurulmasını sağlamak.

Yönetmeliğe ulaşmak için Tıklayınız...

Müdür :  Yrd. Doç. Dr. Elif GAZİOĞLU TERZİ

Müdür Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Vesile DÜZGÜNER

Müdür Yardımcısı: Öğr. Gör. Ayşenur İPEK

 
Bilgi Edinme |  Mevlana |  Farabi  |  Erasmus |  Bologna Süreci |  Engelli Öğrenci Birimi |  Yenisey Konukevi |  Hayata Dair |  Aday Öğrencilerimiz |  ARÜ Kampüs Haber
İİBF Dergisi |  İBEF Dergisi  |  Telefon Rehberi Hizmeti   |  Elektronik Belge Doğrulama Sistemi   |   P & M Project  |  Serka DFD Projesi  |  RE-SAVE Project  
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, Ardahan 75000 Telefon: +90 478 211 75 75 (Santral)  Faks: +90 478 211 75 09