ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Telefon : 0478 211 7573
Faks : 0478 211 75 43
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN
E-Posta : sbmyo@ardahan.edu.tr


Duyurular


 

GENEL TANITIM

Ardahan Meslek Yüksekokulu (AMYO) 1999 yılında Kafkas Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş, üç program, 76 öğrenci, bir doçent, üç öğretim görevlisi ile eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. 31.05.2008 tarih ve 26892 sayılı resmi gazetede yayınlanan kanunla ismi ve bağlantısı değiştirilerek Ardahan Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Kurulduğu tarihten günümüze hızlı bir gelişme göstererek 10’u normal 5’i de ikinci öğretim kapsamında olmak üzere toplam 15 program, 27 öğretim elamanı ve 8 idari personel ile hizmet vermektedir. 2010 – 2011 yılında öğrenci sayısı toplam olarak 791’e ulaşmıştır.
         
 
             AMYO ülke ekonomisine katkıda bulunmak, ülkenin eğitim düzeyinin artmasını sağlamak ve gençlerimizi topluma kazandırarak faydalı ve üretken birer birey olarak yetişmesine katkıda bulanmayı ilke edinmiştir. Bu görevlerini yerine getirirken öğrencilerimizin bilgiye ulaşmasını sağlayacak, bilgi üretecek, kendi alanlarında farklılıklar ortaya kayabilecek bakış açılarının da gelişmelerini sağlayacak eğitim hedeflenmiştir. Öğrencilerimizin toplumla iletişimlerini kolaylaştıracak, toplumun her türlü kalkınmasına öncülük edecek çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlere de katılmalarını amaç edinmiştir.
 
 
              AMYO belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim veren bir meslek yükseköğretim kurumudur. Türkiye mesleki eğitimin (sağlık, teknik, sosyal vs) nitelik ve nicelik olarak yeterli bir düzeyde olmadığı bilinen bir gerçektir. Bunun yanında ülkemizin nitelikli ara insan gücüne olan gereksinimi de hat safhadadır. Tarımın, endüstrinin, sosyal hizmet alanlarının gereksinim duyduğu nitelikli ara insan gücü yetiştiren tek kaynak meslek liselerinin yanında meslek yüksekokullarıdır. AMYO meslek unvanına sahip meslek adamı yetiştirmeyi görev edinmiştir.  
 
 
              AMYO, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ile teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, uluslararası alanlarda aranılan nitelikte elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, tarım, ticaret ve sanayi ile sürekli işbirliği içerisinde bulunan, öncü bir meslek yüksekokulu olmayı hedef edinmiştir.

Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ASBMYO) ilk olarak, Ardahan Meslek Yüksekokulu adıyla 1999 yılında Kafkas Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 31.05.2008 tarih ve 26892 sayılı resmi gazetede yayınlanan kanunla ismi ve bağlantısı değiştirilerek Ardahan Üniversitesi’ne bağlanmış, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 29.03.2011 tarih ve 13682 sayılı yazısıyla ismi Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. 

ASBMYO alanlarında uzman, genç ve dinamik eğitim kadrosu, modern derslikler ve bilgisayar laboratuarlarıyla, kendi kampusunda eğitim vermektedir.  

ASBMYO ülke ekonomisine katkıda bulunmak, ülkenin eğitim düzeyinin artmasını sağlamak ve gençlerimizi topluma kazandırarak faydalı ve üretken birer birey olarak yetişmesine katkıda bulanmayı ilke edinmiştir. Bu görevlerini yerine getirirken öğrencilerimizin bilgiye ulaşmasını sağlayacak, bilgi üretecek, kendi alanlarında farklılıklar ortaya kayabilecek bakış açılarının da gelişmelerini sağlayacak eğitim hedeflenmiştir. Öğrencilerimizin toplumla iletişimlerini kolaylaştıracak, toplumun her türlü kalkınmasına öncülük edecek çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlere de katılmalarını amaç edinmiştir.

ASBMYO ülke ekonomisine katkıda bulunmak, ülkenin eğitim düzeyinin artmasını sağlamak ve gençlerimizi topluma kazandırarak faydalı ve üretken birer birey olarak yetişmesine katkıda bulanmayı ilke edinmiştir. Bu görevlerini yerine getirirken öğrencilerimizin bilgiye ulaşmasını sağlayacak, bilgi üretecek, kendi alanlarında farklılıklar ortaya kayabilecek bakış açılarının da gelişmelerini sağlayacak eğitim hedeflenmiştir. Öğrencilerimizin toplumla iletişimlerini kolaylaştıracak, toplumun her türlü kalkınmasına öncülük edecek çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlere de katılmalarını amaç edinmiştir.

ASBMYO, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ile teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, uluslararası alanlarda aranılan nitelikte elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, tarım, ticaret ve sanayi ile sürekli işbirliği içerisinde bulunan, öncü bir meslek yüksekokulu olmayı hedef edinmiştir. 

BÖLÜMLER 

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

Kuruluş

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli, kendisini geliştiren, ahlaklı ara insan gücünü karşılamak amacıyla 1999 yılında kurulmuştur.

Program Profili

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, büro hizmetlerini yönetim fonksiyonlarına göre gerçekleştiren, yöneticinin çalışmalarına etkili bir şekilde destek veren ve yönetimde verimliliğe katkı sağlayan yönetici asistanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde, bankalarda çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları dikey geçiş sınavı ile lisans düzeyindeki; Büro Yönetimi Öğretmenliği, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Yönetim Bilişim Sistemleri Programlarına geçiş yapabilirler.

MALİYE

Kuruluş

Maliye Programı, gerek kamu gerekse özel sektörün mali konularda yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak amacıyla 2009 yılında kurulmuştur. Bölümümüzde kamu ve özel sektöre ilişkin mali ve iktisadi olaylar, ekonomi ve hukuk bilgisiyle birlikte incelenmektedir. Bölümün temel amacı, evrensel üniversite kültürüne uygun olarak, akademik kalite anlayışı çerçevesinde, iktisadi ve mali durumları bilimsel yöntemlerle inceleyen, sorgulayan, yaratıcı ve analitik düşünme yetisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Program Profili

Maliye Programında, öğrencilerin teorik ve pratik bilgileri geliştirilerek, maliye alanında eleman yetiştirilmektir. Programda, öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel mesleki bilgilerin yanı sıra teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Bölüm öğrencileri, iki yıllık önlisans eğitimleri süresince mesleki bilgi ve donanımlarını tamamlamak amacıyla maliye, ekonomi, hukuk ve muhasebe ağırlıklı dersler almaktadırlar. Bölüm mezunları genellikle kamu sektöründe istihdam edilmekle birlikte, özel sektörde özellikle muhasebe, mali müşavirlik ve diğer birçok alanda çalışma imkânına sahiptirler.

Mezunların İstihdam Profilleri

Maliye Programı mezunları için iş olanakları oldukça geniştir. Programımız mezunları her türlü kamu kuruluşunda kamu görevlisi olarak istihdam edilebilir, özel bankalarda ve kuruluşlarda da çeşitli pozisyonlarda görev alabilirler. Dikey Geçiş sınavını kazanarak veya Açık Öğretim Fakültesine sınavsız kayıt yaptırarak lisans seviyesinde mezun olanlar Giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde mali müşavir, idari hâkim, müfettiş, hesap uzmanı, denetmen ve kontrolör olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Kamu Yönetimi, Maliye, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans programlarına geçiş yapabilirler.

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

Kuruluş

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözen, girişimci muhasebe elemanları yetiştirmek amacıyla 2001 yılında kurulmuştur.

Program Profili

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı sanayi ve ticaret işletmeleri ve mali kurumlar için vasıflı elemanlar yetiştirmek, kurumların muhasebe ve ön muhasebeleriyle ilgili ara eleman ihtiyacını karşılamak. Muhasebe ve finans sektörünün ihtiyacı olan nitelikli, kişilikli bilgisayar ve yabancı dil bilen, tekdüzen hesap planı finans ve mali mevzuat konularında bilgili ofis programları kullanabilen elemanlar yetiştirmek. Bu Program; Serbest Muhasebecilik mesleğini icra edebilecek veya işletmelerin muhasebe bölümlerinde sorumluluk üstlenebilecek ya da kendi adına işyeri açabilecek ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 Mezunların İstihdam Profilleri

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından mezun olan öğrenciler, muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Kamu sektörü ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için teorik bilginin yanı sıra uygulama yapabilen, muhasebe mevzuatına sahip, bilgisayarlı muhasebeyi yürüten meslek elemanları kamu sektöründe ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedir. Muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde, Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde ve özellikle vergi dairelerinde görev alabilirler. Muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanlarının vergi dairelerinde, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe servislerinde, muhasebe programı yapan işyerlerinde çalışma olanakları vardır. Bu meslekte iş bulma olanağı oldukça yüksektir. Son zamanlarda muhasebecilik alanında bilgisayar paket programlarının yaygınlaştığı görülmekte ve bu oran giderek artmaktadır. Bundan dolayı bu alanda bilgisayarlı muhasebe paket programlarını kullanan nitelikli elemanlara piyasada ihtiyaç duyulmaktadır. Program mezunları Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlar, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri isletmelerinde, muhasebe elemanı olarak çalışmaktadırlar. Mezun olan öğrencilerin çoğu piyasada is bulmaktadırlar. Öğrencilerin çoğu genellikle stajını yaptığı işyerlerinde kalmaları için teklif almakta ve devamlı olarak ise yerleşmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı mezunları dikey geçiş sınavı ile lisans düzeyindeki; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programlara geçiş yapabilirler.

HALKLA İLİŞKİLER

Kuruluş

Halkla İlişkiler Programı, her geçen gün artan tanıtım faaliyetleri, organizasyon faaliyetleri ve kurumlar arası artan rekabete bağlı olarak gelişen iletişim faaliyetleri alanındaki uzman ihtiyacını karşılamak amacıyla 2010 yılında kurulmuştur. Program, ülkemizde önemi her geçen gün artan Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında yetkin, evrensel değerlerle bütünleşik, kamu ve özel sektör alanlarındaki ilgili faaliyetleri bilimsel gerçeklikle sürdürebilecek bireyler yetiştirme hedefindedir.

Program Profili

Halkla İlişkiler Programında temel amaç alana ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri vererek, her geçen gün önemi artan Halkla İlişkiler alanından kamu ve özel sektöre yetişmiş eleman sağlamaktır. Kurum ve kuruluşların ilişki içerisinde bulunduğu kitlelerle ilişkilerin sağlıklı biçimde yürütülmesi için gerekli olan sistemli çalışma yeteneğini kazandıran bu alan, gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen ve dönüşen yapıyı en iyi şekilde anlama imkânı sağlamaktadır. Programda önlisans düzeyinde verilen Örgütsel İletişim, Pazarlama İletişimi, Ekonomi ve Yabancı Dil gibi derslerle mesleki donanımın tamamlanmasına imkân tanınmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Halkla İlişkiler Programı mezunları ağırlıklı olarak özel sektör kuruluşları olmakla birlikte, kamu kuruluşlarında kamu görevlisi olarak istihdam edilebilmektedir. Halkla İlişkiler elemanları çeşitli ajanslarda (reklam vb), gazetelerde, bankalarda, hastanelerde ve çeşitli firmalarda (otel, AVM vb) çalışma imkânına sahiptir. Ayrıca Halkla İlişkiler elemanları tanıtım organizasyonları için çeşitli kuruluşlarla iş yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Halkla İlişkiler Programı mezunları dikey geçiş sınavı ile lisans düzeyindeki; Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, İletişim Sanatları, İletişim, Tasarım ve Reklamcılık bölümlerine geçiş yapabilirler.

 

İŞLETME YÖNETİMİ

Kuruluş

İşletme Yönetimi Programı işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak elemanlar yetiştirmek amacıyla 2000 yılında kurulmuştur.

Program Profili

İşletmecilik, bir ülkenin ekonomik sisteminde temel rol oynayan işletme organizasyonlarının küresel çevre koşulları da dikkate alınarak, etkinlikle yönetilebilmeleri için gerekli olguları kapsayan bir bilim dalıdır. Bu bağlamda İşletme Yönetimi Programının amacı; işletme dünyasına işletmeciliğin ilkelerini özümsemiş, karmaşık sorunlara çözüm üreten, etkili iletişim kuran, yönetim ve organizasyon becerileri gelişmiş, analiz-sentez yeteneği güçlü ve etik değerlere bağlı nitelikli çalışanlar kazandırmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezunları, çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, personel (insan kaynakları) alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler. Bu iş imkanlarından bazıları ise şunlardır;

•Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında,

•Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde,

•Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,

•Yatırım ve finans kurumlarında,

•Kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İşletme Yönetimi Programı Mezunlarının Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans bölümler; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Öğretmenliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim ve Bilişim Sistemleri, İşletme Enformatiği, Lojistik Yönetimi şeklinde sıralanabilir.

UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK

Kuruluş

Program, 2012 – 2013 Eğitim Öğretim yılında öğrenci almaya başlayacaktır.

Programın Profili

Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye yazılı ve sözlü çeviri yapabilen, konu hakkında kapsamlı bilgiye ve mükemmel çeviri becerilerine sahip, geniş bir uzmanlık alanı yelpazesinde çeviri yaparken, edinmiş olduğu bilgi ve becerileri yansıtabilen, değişen piyasa koşullarına kolaylıkla uyum sağlayabilen, üstün nitelikli, profesyonel eleman yetiştirmek

Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Profilleri

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı, günümüzde ekonomik, politik ve sosyal alanlara etki eden küreselleşmenin bir sonucu olarak, ülkemizde her geçen yıl giderek artan İngilizce ve Türkçeyi en etkin şekilde kullanabilen, üstün çeviri becerilerine sahip, nitelikli, profesyonel eleman ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulmuştur.
Programda eğitim alan öğrencilere, edebiyat, hukuk, ekonomi, tıp, mühendislik, sosyal bilimler, siyaset gibi iş hayatının her alanındaki farklı konularda Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye hem yazılı hem de sözlü olarak çeviri yapma yöntem ve becerilerinin yanısıra, iş hayatı koşullarına uyum sağlayabilme, her türlü büro makinesini kullanabilme, etkili iletişim yöntem ve stratejilerini uygulayabilme konularında da yetkinlik kazandırılarak günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programda yazılı çeviri, ardıl çeviri, andaş çeviri, altyazı ve dublaj çevirisi ve haber çevirisi yapabilmek için gerekli olan tüm beceriler öğrencilere hem kuramsal hem de uygulamalı olarak takip edilen 2 yıllık bir önlisans eğitiminin sonunda kazandırılmaktadır.

Basın ve Yayın Kuruluşları, Kültür ve Turizm, Dışişleri Bakanlıklarındaki birimler, tercüme büroları turizm şirketleri, ithalat-ihracat yapan kurumlar, bölün mezunlarının çalışabilecekleri yerlerdir.

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Kuruluş

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojileri Programı; Gelişen ve değişen dünya koşullarında, insan yaşamındaki değişimi de göz önüne alarak teknolojiyi tam anlamıyla kullanan, devlet ve özel tiyatroların, gösteri merkezlerinin, sanat kuruluşlarının vb. alanlarına ışık ve ses ile ilgili konularda gereksinim duydukları gerekli teknik ve bilgisayar donanımları konusunda eğitim görmüş ara teknik eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 2019 yılında kurulmuştur.

Program Profili

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojileri Programının temel amacı; alana ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri vererek, bu alanda devlet ve özel tiyatrolara veya kuruluşlara yetişmiş eleman sağlamaktır. Programımız, Devlet Tiyatrolarının, özel tiyatroların, Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnelerinin, bütün opera ve balelerin genel müdürlüklerinin, gösteri merkezlerinin, sanat kuruluşlarının vb. alanların ışık ve ses ile ilgili konularda gereksinim duydukları gerekli teknik ve bilgisayar donanımları konusunda eğitim görmüş becerili ara teknik eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Sahne ve gösteri Sanatları adı altında açılan bu ön lisans programı ve bu programdan mezun olan öğrenciler, Tekniker unvanıyla özel ve kamu sektöründe istihdam edebilecektir ve Işık, ses, Elektrik, Akustik, Sahne Sanatları Teknolojisinin uygulamaları konusunda teknik bilgi kazanacaklardır. Ayrıca bölge ve ülke genelinde kamu ve özel kesimde yer alan çeşitli kuruluşların, tiyatroların, Radyo Tv. Ve Reklamcılıkla ilgili birimlerin teknik kısmında iş bularak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sahne ve gösteri Sanatları programı mezunları iki yıllık ön lisans eğitimin ardından Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık Konservatuarların Sahne Sanatları ile ilgili bölümlerine geçiş yaparak eğitimlerini tamamlayabileceklerdir.

FORMLAR ve DİLEKÇELER

Ders Muafiyet Başvuru Dilekçesi

Kayıp - Zayi Diploma veya Geçici Mezuniyet Talep Formu

Kayıt Dondurma Başvuru Dilekçesi

Kayıt Sildirme Başvuru Dilekçesi

Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi

Mezuniyet Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

Sınav Notu İtiraz Dilekçesi

 

STAj İŞLEMLERİ

Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi

Staj İşlemleri İş Akış Şeması

Staj Uygulamasında İzlenecek Adımlar

Staj Kabul Formu

Staj DefteriYukarı
K.V.K.K.