ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu

Telefon : 0478 211 7568
Faks : 0478 211 75 52
Adres : Fevzi Çakmak Mah. Çevre Yolu Sk. No:29 Göle / Ardahan 75700
E-Posta : gmyo@ardahan.edu.tr


Duyurular


 

GENEL TANITIM

Göle Meslek Yüksekokulu (GYO) 2011 yılında, ‘22 Mayıs 2008 tarihinde çıkartılan  5765 sayılı kanun’ ile kurulan Ardahan Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş, dört programdan (Veteriner ve Sağlık Laboratuarı, Süt ve Süt Ürünleri, İşletme Yönetimi ve Orman ve Orman Ürünleri) oluşmuş olup, bir doçent, iki öğretim görevlisi ve bir uzman ile öğretim hayatına  2011 yılı güz döneminde başlayacaktır. 
GYO belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi ve doğrudan meslek edindirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim veren bir meslek yükseköğretim kurumudur. Tarımın, endüstrinin ve sosyal hizmet alanlarının gereksinim duyduğu nitelikli ara insan gücü yetiştiren tek kaynak meslek liselerinin yanında meslek yüksekokullarıdır. Bu doğrultuda yüksek okulumuz,  GYO meslek unvanına sahip meslek adamı yetiştirmeyi görev edinmiştir.  
Misyonumuz
Göle Meslek Yüksekokulu; evrensel değerler ve Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında,  eğitimin gerektirdiği öncü, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimle donanmış, ülkemizin geleceği için  üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi; bu kapsamda  çağın gereksinimlerine göre gerekli bilgi ve becerilerle donanmış ve piyasanın ara eleman ihtiyacına rahatlıkla cevap verebilecek bir olgunluğa gelmiş; eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında toplum yararına çalışmayı ilke edinmiş, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje üretebilen, bilimsel çalışma yapma kapasitesi yüksek  mezunlar yetiştirmeyi görev edinmiştir. 
Vizyonumuz
Ardahan Üniversitesi’nin kabul etmiş olduğu değerleri de benimseyerek; bölgesel, ulusal ve uluslararası platformda yenilikçi, paylaşımcı, tarım, ticaret ve sanayi ile sürekli işbirliği içerisinde bulunan, özgür bir ortamda bilgiye ulaşılan; bilginin kullanıldığı ve üretildiği, araştırıp sorgulayan, vereceği eğitim-öğretimin kalitesiyle hep tercih edilen, toplumsal sorunlara duyarlı, çözüm üretmeye, öğrenmeye ve paylaşmaya hevesli, mesleki ve teknik alanda nitelikli ara kademe  insan gücünü yetiştirerek, ülkemizin ve bölgemizin gelişimine nitelikli öğrencileriyle katkı sağlayacak, tercih edilen, kendini sürekli geliştiren öncü ve yenilikçi bir meslek yüksek okulu olmaktır.

Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu 2011 yılında, ‘22 Mayıs 2008 tarihinde çıkartılan  5765 sayılı kanun’ ile kurulan Ardahan Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş, üç programdan (Veteriner ve Sağlık Laboratuarı, Süt ve Süt Ürünleri, İşletme Yönetimi) oluşmuş olup, bir yardımcı doçent, altı öğretim görevlisi ve bir okutman ile öğretim hayatına  devam etmektedir.
 
Nihat Delibalta Göle M.Y.O. belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi ve doğrudan meslek edindirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim veren bir meslek yükseköğretim kurumudur. Tarımın, endüstrinin ve sosyal hizmet alanlarının gereksinim duyduğu nitelikli ara insan gücü yetiştiren tek kaynak meslek liselerinin yanında meslek yüksekokullarıdır. Bu doğrultuda yüksek okulumuz,  Nihat Delibalta Göle M.Y.O. meslek ünvanına sahip meslek adamı yetiştirmeyi görev edinmiştir. 

Misyonumuz
Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu; evrensel değerler ve Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında,  eğitimin gerektirdiği öncü, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimle donanmış, ülkemizin geleceği için  üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi; bu kapsamda  çağın gereksinimlerine göre gerekli bilgi ve becerilerle donanmış ve piyasanın ara eleman ihtiyacına rahatlıkla cevap verebilecek bir olgunluğa gelmiş; eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında toplum yararına çalışmayı ilke edinmiş, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje üretebilen, bilimsel çalışma yapma kapasitesi yüksek  mezunlar yetiştirmeyi görev edinmiştir. 

Vizyonumuz
Ardahan Üniversitesi’nin kabul etmiş olduğu değerleri de benimseyerek; bölgesel, ulusal ve uluslararası platformda yenilikçi, paylaşımcı, tarım, ticaret ve sanayi ile sürekli işbirliği içerisinde bulunan, özgür bir ortamda bilgiye ulaşılan; bilginin kullanıldığı ve üretildiği, araştırıp sorgulayan, vereceği eğitim-öğretimin kalitesiyle hep tercih edilen, toplumsal sorunlara duyarlı, çözüm üretmeye, öğrenmeye ve paylaşmaya hevesli, mesleki ve teknik alanda nitelikli ara kademe  insan gücünü yetiştirerek, ülkemizin ve bölgemizin gelişimine nitelikli öğrencileriyle katkı sağlayacak, tercih edilen, kendini sürekli geliştiren öncü ve yenilikçi bir meslek yüksek okulu olmaktır.

DERS İÇERİKLERİ

STAJ BELGELERİ

Staj Yönergesine ulaşmak için Tıklayınız...

Staj Defterine ulaşmak için Tıklayınız...

 

FORMLAR-DİLEKÇELER

Ders Muafiyet Başvuru Dilekçesine ulaşmak için Tıklayınız...

Kayıt Dondurma Başvuru Dilekçesine ulaşmak için Tıklayınız...

Kayıt Sildirme Başvuru Dilekçesine ulaşmak için Tıklayınız...

Sınav Notu İtiraz Dilekçesine ulaşmak için Tıklayınız...

Tek Ders Başvuru Dilekçesine ulaşmak için Tıklayınız...

 

BÖLÜM DANIŞMANLARI

Eczane Hizmetleri Programı 1. Sınıf

Öğr. Gör. İlyas BOZKURT

Eczane Hizmetleri Programı 2. Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Gül YAŞAR

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 1. Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Ümit YAŞAR

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 2. Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin AYVAZOĞLU

Posta Hizmetleri Programı 1. Sınıf

Öğr. Gör. Burçak YAKIN

Posta Hizmetleri Programı 2. Sınıf

Öğr. Gör. Burçak YAKIN

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı 1. Sınıf

Öğr. Gör. Hilmi GÜZEL

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı 2. Sınıf

Öğr. Gör. Erol ÖZÇELİKYukarı
K.V.K.K.