ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Telefon : 0478 211 7548
Faks : 0478 211 75 39
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN
E-Posta : tyo@ardahan.edu.tr


Duyurular


 

Genel Tanıtım

Ardahan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanun’un ek 30’uncu Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 30.09.2013 tarih ve 2043968 sayılı kararı üzerine kurulmuştur.

Yüksekokulumuzbünyesinde Turizm İşletmeciliği Bölümü açılmış olup 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenci alımı yaparak faaliyetlerine başlamıştır.

 

Turizm İşletmeciliği Programının temel amaçları ;

 • Turizm işletmeciliği alanında ara ve orta kademe meslek elemanı yetiştirerek, açık bulunan nitelikli meslek elemanı ihtiyacını karşılamak,
 • Turizm işletmeciliği alanında bilimsel araştırmalar, konferans, seminer gibi faaliyetler ile bilgi üretmek, üretilen bilgileri bilimsel yayınlar ile yaygınlaştırmak,
 • Diğer ülkelerdeki benzer üniversite birimleri ile öğretim üyesi ve öğrenci değişimleri yaparak “Turizm bilgisinin evrenselleşmesine” katkıda bulunmak, öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında yakınlaşmayı sağlamak,
 • Hazırlanıp uygulanacak bilimsel projeler ile bir yandan öğretim elemanlarının ve öğrencilerin proje hazırlama ve uygulama becerilerini geliştirmek, diğer yandan AB, Dünya Bankası vb. uluslararası kuruluşların ve fonların proje destek ve hibelerinden yararlanarak yüksekokulun eğitim kapasitesini geliştirmek ve bu yolla çevreye katkı sağlamak
 • Kıbrıs’taki benzer eğitim birimleri ile işbirliği içerisinde Kıbrıs’ın turizm alt yapısını güçlendirecek bilimsel faaliyetlerde bulunmak,
 • Turizm eğitimi alanında Türkiye’deki ve Kıbrıs’taki akademik birimler içerisinde ilk sıralarda yer alan eğitim kurumu olmak.

 

Bölümden aldıkları eğitim sonucu mezun olarak Turizm İşletmecisi ünvanı alanlar;

·         Konaklama İşletmelerinde,

·         Seyahat Acentalerinde,

·         Tur Operatörü İşletmelerinde,

·         Havayollarında,

·         Biletleme İşletmelerinde,

·         Kongre ve Fuar gibi organizasyon düzenleyen işletmelerde,

·         Golf vb. özel ilgi turizmi alanındaki işletmelerde,

·         Araç Kiralama işi yapan ( HETZ, AVİS, Setur vb. ) işletmelerde,

·         Bakanlıklarda ( Turizm ve Tanıtma), Resmi Kurumlarda,

·         Deniz Turizmi ( Kruvaziyer, Yat ) ile ilgilenen işletmelerde, çalışma olanağına sahiptirler.

Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

MİSYON:

Bilimsel çalışmaları ve mezun edeceği öğrencileri ile sektör ve akademik çevreler tarafından kabul gören bir kurum niteliğini sürdürmek ve geliştirmek.

Turizm sektörünün gereksinimleri doğrultusunda uygulamaya dönük bilimsel çalışmalar yürütebilen, sektöre ve işletmelere yeni açılımlar kazandırabilen, en az bir yabancı dili çok iyi düzeyde ve ikinci yabancı dili iyi düzeyde bilen, mesleki otomasyon programlarını kullanabilen, uluslararası alanda çalışabilecek, ekip çalışmasına yatkın, geleceği öngörülebilen ve yönetebilen, sosyal yönü güçlü, özgüvenli, mesleki sorumluluk ve mesleki etik değer bilincine sahip, tarihi değerleri önemseyen, sosyal sorumluluk duygusu gelişmiş, evrensel, yönetici adayları yetiştirmek.

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki otomasyon programlarına ve yabancı dile vakıf, mesleki sorumluluk ve iş ahlakı bilincinde olan turizm sektörünün tüm dallarında turizm kaynaklarını, turizm varlıklarını, zamanı ve iş gücünü yönetme, bir işletmeyi sevk ve idare etme vasıflarına sahip beceri ve vizyon sahibi bireyler yetiştirmektir.

     VİZYON:

Turizm sektöründe Türkiye’nin uluslararası sürdürülebilir rekabet gücünü artırmasında destek sağlayabilecek nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve bu bağlamda turizm eğitiminde önde gelen kaliteli eğitim kurumlarından biri olmanın yanı sıra vizyonumuz da yer alan hedefler şunlardır;

 • Turizm sektörünün gereksinimleri doğrultusunda pratik değeri olan, bilimsel çalışmalar yürütmek.
 • Kurumsal çalışmalar ile bilime katkıda bulunmak.

Turizm Sektörüne;

 • Sektörün yapısını ve işleyişini iyi bilen,
 • Alanında uzman,
 • En az bir yabancı dil bilen, ikinci yabancı dili iyi derecede bilen,
 • Geleceği öngörülebilen ve yönetebilen,
 • Sosyal yönü güçlü ve özgüvene sahip,
 • Sektöre ve işletmelere yeni açılımlar kazandırabilen.
 • Etik değerlere bağlı,
 • Yurt ve yönetici sevgisiyle dolu, yönetici adayları yetiştirmek.

 

       DEĞERLERİMİZ:

--Adalet 

--Saygı ve Hoşgörü 

--Sorumluluk ve Disiplin 

--Katılımcılık 

--Yaratıcılık 

--Dürüstlük ve Güven 

--Profesyonellik

--Dinamizm

--Akıcılık

--Öğrenci Odaklılık

Kurumsal Bilgi Tabloları
Yönerge, Dilekçe ve Formlar


Yukarı
K.V.K.K.