ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleri
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Telefon : 0478 211 7566
Telefon : 0478 211 7570
Telefon : 0478 211 7569
Faks : 0478 211 75 67
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü, Rektörlük Hizmet Binası, Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN
E-Posta : ogrenci@ardahan.edu.tr


Duyurular


HAKKIMIZDA

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Üniversitemizin öğrenci işlemlerini merkezi olarak yürütminek amacıyla kurulmuştur. Dairemizde 5 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokulu ve 1 Enstitü  öğrencilerin bilgileri ve işlemleri fiilen takip edilmektedir.
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 31. Maddesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görevleri:
Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Üniversitemizin öğrenci işlemlerini merkezi olarak yürütmek amacıyla kurulmuştur. Dairemizde 6 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokulu ve 1 Enstitü  öğrencilerin bilgileri ve işlemleri fiilen takip edilmektedir.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 31. Maddesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görevleri:

  • Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
  • Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
  • Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir.

MİSYON 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak misyonumuz; öğrenciye hizmeti temel görevleri arasında sayan, kalite ve standartlara uygun teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak, planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini sağlamayı; öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarına ve ilişkide olduğumuz kurumlara sağlıklı bilgi-belge hizmeti sunmayı ve fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokullarında yürütülen lisans ve önlisans düzeyinde, kayıt-kabul, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin yönetmelik esaslarını uygulamayı ve güvenirliği esas edinmiştir.

VİZYON

Gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak, güler yüzlü ortamda güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunulan; öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarının memnuniyetini ön plana çıkaran bir birim olmaktır.

BİRİMLERİN ÖĞRENCİ İŞLERİ DIŞ HAT NUMARALARI

Birim Adı

Dış Hat Numarası

 

Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

0 478 211 75 26/61

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

0 478  211 75 28/30

Güzel Sanatlar Fakültesi        

0 478 211 75 14

İlahiyat Fakültesi

0 478 211 75 63/64

Mühendislik Fakültesi

0 478 211 75 31/62

Sağlık Bilimleri Fakültesi

0 478 211 75 59

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

0 478 211 75 75

Beden Eğitimi ve Spor YO

0 478 211 75 33

Sağlık Bilimleri YO

0 478 211 75 59

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO

0 478 211 75 48

Ardahan Sağlık Hizmetleri MYO

0 478 211 75 00

Ardahan Sosyal Bilimler MYO

0 478 211 75 73

Ardahan Teknik Bilimler MYO

0 478 211 75 75

Çıldır MYO

0 478 311 22 32

Nihat Delibalta Göle MYO

0 478 211 75 68

Posof MYO

0 478 211 75 10Yukarı
K.V.K.K.