ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Telefon : 0478 211 7517
Faks : 0478 211 75 18
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü, Rektörlük Hizmet Binası, Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN
E-Posta : yitdb@ardahan.edu.tr


Duyurular


HAKKIMIZDA


Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak temel ilke ve amacımız kurumumuz çalışanları ve öğrencileri için sağlıklı, huzurlu, güvenilir mekanlar hazırlamak, çağın gerektirdiği düzeyde modern hizmet binaları ve tesisleri oluşturmaktır. Amacımız ekonomik ve kısa sürede yapımı tamamlanabilecek projeleri devreye almak ve bu alanların gerek personelimiz gerekse öğrencilerimiz tarafından kullanıma açılmasını sağlamaktır.
Üniversitemizde eğitim- öğretim hizmetlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Başkanlığımız yapım ve onarım işlerini kendisine ayrılan bütçe doğrultusunda gerçekleştirmektir.

MİSYONUMUZ

 
Ardahan Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, Ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip, Üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini arttırarak sürdürmesini sağlayabilecek, kurumun işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermek, sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde kurumun işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için, bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı bilgi çağı insanı yetiştirilmesi için gerekli fiziki mekanları tesis etmektir.

VİZYONUMUZ


Ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek Üniversitemizi geleceğe hazırlayabilmek, bilimsel, kültürel ve düşünsel boyuttaki nitelikleri ile deneyimini ortaya koyan uluslararası ölçekte bir üniversite konumuna getirmektir.

GÖREVLERİMİZ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız, mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmaktır.

Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniş ve kapsamlıdır.

Üniversitemize ait kampus alanları içersindeki bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak görevlerimiz arasında yer almaktadır.

Kalorifer, kazan dairesi, doğalgaz dönüşüm, kombi tesisat döşeme, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, bahçe düzenleme ve peyzaj çalışmaları, asansör bakım ve onarımı, otopark yapımı ve her türlü alt yapı çalışmaları ve benzer işleri yürütmek Daire Başkanlığımıza ait faaliyetlerdendir.

Mevcut personel ile; sorumlu olduğumuz alanlarda, hızlı servis hizmeti ile, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmayı hedefliyoruz. Konusunda deneyimli personel ve ekipman ile, tasarruf tedbirleri de göz önünde bulundurularak hizmetlerde yaşanılan gecikmeleri en aza indirmek için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Üniversitemize bağlı Daire Başkanlıkları, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezleri tarafından kullanılmakta olan bina ve tesislere ait onarım ve tadilat talepleri ile ihtiyaç duydukları bina ve tesislere ait, yapım talepleri Rektörlük Makamı, Sorumlu Rektör Yardımcıları yolu ile Daire Başkanlığı’na ulaşır.

Taleplerin özelliğine göre röleve, etüd proje, yaklaşık maliyet hazırlıkları yapılır. Bütçe imkânlarına bağlı olarak söz konusu ihtiyaçlar; yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun olarak karşılanır.

Eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin yürütülmesi için;

  • Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını, depreme ve düşey yüklere karşı güçlendirilmesini,
  •  Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme sistemleri gibi temel altyapı hizmetlerinin gerçekleşmesine yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların onarımlarını ve yenilenmesini,
  •  Kapalı ve açık alanlara ihtiyaçlar doğrultusunda yeni tesis ve binaların yapılmasını,
  •  Kampüslerin çevre düzenleme ve emniyeti için gerekli çalışmaları gerçekleştirmektedir.
FORMLAR


Yukarı
K.V.K.K.