ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
İlahiyat Fakültesi

Telefon : 0478 211 7563
Telefon : 0478 211 7564
Faks : 0478 211 75 65
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN
E-Posta : if@ardahan.edu.tr


Duyurular


 

GENEL TANITIMI

Fakültemizin Kuruluşu  

Bakanlar Kurulu’nca 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesine göre 12/11/2012 tarihinde Ardahan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin kurulması kararlaştırılmıştır. 

Fakültemiz Ardahan Üniversitesinin bünyesinde bulunan Yenisey Kampüs Yerleşkesindeki İnsani Bilimler Fakültesi binasının beşinci katında Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Tarihi Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü ile hizmete açılmıştır.

 

Fakültemizin Kuruluş Amacı

Öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında görev yapacak, örgün ve yaygın din eğitimi alanında ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli eleman yetiştirmek ve bu alanda akademik düzeyde öğretim yapmak isteyen gençlere fırsat sağlamaktır.

Bunun yanı sıra çok zengin bir kültürel ve inanç çeşitliliğine sahip olan ülkemizde bütün insani değerlerin geliştirilmesine ve yaşatılmasına katkı sunmak, bölgesel ve yerel olarak da yörenin engin dinsel, kültürel ve antropolojik değerlerine sahip çıkarak bunların bilimsel ve akademik düzeyde gelişmesini sağlayıp yozlaşmasını ve yok olmasını engellemek fakültemizin kuruluş amaçlarındandır.

Fakültemizin Akademik Amacı

Yükseköğretim Kanununda belirtilen ilkele  çerçevesinde, din bilimleri alanında akademik çalışma yapmak, yaygın din eğitimi hizmeti verecek personel yetiştirmeye yönelik olarak lisans ve lisansüstü öğretim programını yürütmek ve halkımızı dini konularda aydınlatmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda yetişecek ilahiyatçılar dinin kaynaklarını özümser, olayları geniş bir perspektiften değerlendirme gücüne sahip olur. Bu vasıfları kazanan ilahiyatçılarda dini kavramların doğru anlaşılmasına ve doğru kullanılmasına rehberlik eder, diğer dinlere ve inançlara saygılı davranmaya çalışır ve dini doğru öğreterek bireylerin kültürlerine yabancılaşmalarına engel olurlar.

Fakültemizden Mezun Olanların İş Olanakları

Fakültemizi başarı ile bitiren mezunlarımız Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde iller ve ilçelerde “ Müftü”, “Vaaz”, “İmam-Hatip” veya “Kuran Kursu Öğreticisi” olarak görev yapabilirler. Ayrıca fakülteyi bitirdikten sonra tüm ortaokul, lise ve dengi okullarda “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni”, İmam Hatip Liselerinde de “Meslek Dersleri Öğretmeni” olarak görev alabilirler.

Bunun yanı sıra kamu kurumları dışında bu düzeylerdeki tüm özel okullarda da çalışabilirler.

Tüm ortaokul ve liselerde  “Kur’an-ı Kerim, “Hz. Muhammed’in Hayatı”, “Temel Dini Bilgiler”  gibi seçmeli derslerin okutulmaya başlatılması, İmam Hatip Liselerinin orta kısımlarının açılması nedenlerinden dolayı çok sayıda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile İmam Hatip Liseleri için meslek dersleri öğretmenine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum da ilahiyat fakültelerine ilgiyi arttırmış ve bunun doğal sonucu olarak da bu fakültelere girmek daha da güçleştirmiştir. Kurulmakta olan fakültemiz bu bağlamda İlahiyat Fakültesi okumak isteyenler için önemli bir imkan sunacaktır.

 

DERS İÇERİKLERİYukarı
K.V.K.K.