"Işığa Karışın" ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
İLETİŞİM

Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, Ardahan 75000

+90 478 211 75 75 (Santral)

+90 478 211 75 09 (Faks)Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


Rektörlük makamına bağlı olarak çalısan Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2009 Mayıs ayında Yrd. Doç.Dr. İhsan Kurtbaş tarafından yapılandırılmıştır. Üniversitemizde iç iletişimi sağlamak ve toplumun tüm kesimleriyle daha sıkı işbirlikleri ve bilgi alişverişi geliştirmeyi hedefleyen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde;

 • Organizasyon ve Tanıtım

 • Toplumla İlişkiler,

 • Medya ile ilişkiler

 • Tasarım-Teknik hizmetleri verilmektedir.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonu ile faaliyet göstermektedir.Kurum içi duyurular elektronik iletişim yolu ile birimlere ulaştırılmaktadır.
Yıl içerisinde; Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen birçok kültürel, bilimsel ve sosyal etkinliğin; davetiye-afişi elektronik posta ile duyurulması organizasyonu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçeklestirilmektedir.
Üniversitemizin tanıtım katalogu gibi basılı tanıtım materyalleri hazırlanarak, her yıl güncel olarak bastırılmaktadır.
Üniversitemizin davetiye ve afiş tasarımı gibi, etkinliklerin v.b. organizasyonları imkanlar dahilinde karşılanmaya çalışılmaktadır.

 

YETKİLERİ
 • Ardahan Üniversitesi’nin yerel, ulusal ve uluslararası alanda vizyonunu en iyi şekilde yansıtacak çalışmalarda bulunmak,

 • Ardahan Üniversitesi’nin belirlediği amaçlara ulaşarak kurumsal kimliğini ortaya koymasını sağlayacak projeleri geliştirerek çeşitlendirmek,

 • Ardahan Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel toplantı, sempozyum, seminer, konferans, akademik açılış töreni, festival vb. etkinliklerin organizasyonlarında görev almak,
 • Ardahan Üniversitesi’nin yazılı ve görsel medyada yer almasını sağlamak,

 • Ardahan Üniversitesi’nin diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sanayi kuruluşları ile işbirliğini sağlayıcı etkinliklerin yürütülmesidir.
GÖREVLERİ
 • Ardahan Üniversitesi’nin yazılı ve görsel olarak tanıtımının (tanıtım filmi, tanıtım katalogu, broşür, afiş, cd, bülten, belgesel gazete vb.) ilgili hedef kitlelere en uygun medya araçları ve en uygun yöntemlerin kullanılarak ulaşmasını sağlamak,

 • Ardahan Üniversitesi’nin yazılı ve görsel medyada yer almasını sağlamak,

 • Ardahan Üniversitesi’nin diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sanayi kuruluşları ile işbirliğini sağlayıcı etkinliklerin yürütülmesi,

 • Ardahan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin çalışmalarının izlenerek ortak çalışmalar yapılması,

 • Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışmalarını ilgili Genelge doğrultusunda yürütmektedir.


Bağlantılar
ARÜ Kampüs Haber
Bilgi Edinme
Engelli Üniversite Birimi

P&M Project
RE-SAVE Project
SERKA DFD Projesi
 
Erasmus
Farabi
Mevlana
İletişim
Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, Ardahan 75000

+90 478 211 75 75 (Santral)

+90 478 211 75 70 (Öğrenci İşleri)

+90 478 211 75 09 (Faks)