ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

Telefon : 0478 211 7525
Faks : 0478 211 75 38
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü, Rektörlük Hizmet Binası, Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN
E-Posta : basin@ardahan.edu.tr


DuyurularRektörlük makamına bağlı olarak çalısan Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, üniversitemizde iç iletişimi sağlamak ve toplumun tüm kesimleriyle daha sıkı işbirlikleri ve bilgi alişverişi geliştirmeyi hedefleyen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde;

 • Organizasyon ve Tanıtım

 • Toplumla İlişkiler,

 • Medya ile ilişkiler

 • Tasarım-Teknik hizmetleri verilmektedir.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonu ile faaliyet göstermektedir.Kurum içi duyurular elektronik iletişim yolu ile birimlere ulaştırılmaktadır.
Yıl içerisinde; Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen birçok kültürel, bilimsel ve sosyal etkinliğin; davetiye-afişi elektronik posta ile duyurulması organizasyonu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçeklestirilmektedir.
Üniversitemizin tanıtım katalogu gibi basılı tanıtım materyalleri hazırlanarak, her yıl güncel olarak bastırılmaktadır.
Üniversitemizin davetiye ve afiş tasarımı gibi, etkinliklerin v.b. organizasyonları imkanlar dahilinde karşılanmaya çalışılmaktadır.

 

 

YETKİLERİ
 • Ardahan Üniversitesi’nin yerel, ulusal ve uluslararası alanda vizyonunu en iyi şekilde yansıtacak çalışmalarda bulunmak,

 • Ardahan Üniversitesi’nin belirlediği amaçlara ulaşarak kurumsal kimliğini ortaya koymasını sağlayacak projeleri geliştirerek çeşitlendirmek,

 • Ardahan Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel toplantı, sempozyum, seminer, konferans, akademik açılış töreni, festival vb. etkinliklerin organizasyonlarında görev almak,
 • Ardahan Üniversitesi’nin yazılı ve görsel medyada yer almasını sağlamak,

 • Ardahan Üniversitesi’nin diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sanayi kuruluşları ile işbirliğini sağlayıcı etkinliklerin yürütülmesidir.
GÖREVLERİ
 • Ardahan Üniversitesi’nin yazılı ve görsel olarak tanıtımının (tanıtım filmi, tanıtım katalogu, broşür, afiş, cd, bülten, belgesel gazete vb.) ilgili hedef kitlelere en uygun medya araçları ve en uygun yöntemlerin kullanılarak ulaşmasını sağlamak,

 • Ardahan Üniversitesi’nin yazılı ve görsel medyada yer almasını sağlamak,

 • Ardahan Üniversitesi’nin diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sanayi kuruluşları ile işbirliğini sağlayıcı etkinliklerin yürütülmesi,

 • Ardahan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin çalışmalarının izlenerek ortak çalışmalar yapılması,

 • Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışmalarını ilgili Genelge doğrultusunda yürütmektedir.


Yukarı
K.V.K.K.