ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Telefon : 0478 211 2687
Faks : 0478 211 29 73
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN
E-Posta : bilgisayar-tbmyo@ardahan.edu.tr


Duyurular


Program Tanıtımı

Kuruluş
Bilgisayar Programcılığı Programı 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Ardahan Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesine aktarılmıştır.

Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI alanında önlisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
Meslek liselerinin ilgili alanlarından gelen öğrenciler sınavsız geçiş ile girerken diğer lise ve alanlardan gelen öğrencilerin bu programı tercih edebilmesi için YGS -1 puan türünden en az 140 puan almaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Altı hafta (30 iş günü) staj yapma zorunluluğu vardır.

Program Profili
Türkiyenin küreselleşmesinde ve çağı yakalamasında önemli bir basamak haline gelen bilgi ve iletişim teknolojilerinin geniş tabana yayılması ve bu alandaki teknolojik bilimsel gelişmelerin Türkiyede ve Kafkasya ülkelerinde kullanımının teşvik edilmesi için uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu programın temel amacı bilgi işlem ve teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin ışığında kurumların bilişim alanında ihtisas sahibi bulunan kimselere olan ihtiyacını karşılamaktır. Bu bölümdeki program geleneksel bilgisayar mühendislik programlarına ilişkin programların bazı özelliklerini yansıtmakta ise de, işletmelere özgü bilgi işlem ve teknoloji birikiminin işletmecilik temeli ile desteklenmiş olması mezunlara çok geniş istihdam alanı oluşturabilmektedir. Böylece, bölümün programı sistemin tasarımı, sistemin geliştirilmesi, iletişim kanalları ve nihai tüketici memnuniyeti açısından karşılaşılan sorunları çözebilecek öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları bilgisayar firmalarının teknik servislerinde, küçük-orta büyüklükteki işletmelerde bilgi işlem sorumlusu veya yardımcısı, yazılım firmalarında ise programcı olarak çalışabilecekleri gibi network donanım, web tasarımı yapan firmalarda da çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Meteoroloji Mühendisliği, Uzay mühendisliği, Yazılım mühendisliği bölümlerine DGSden alacakları puana göre dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bilgisayar Programcılığı öğrencileri, Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidir.Bu yönetmeliğe göre Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır.

Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Yüksekokul bünyemizde bulunan 32+1 kişilik bilgisayar laboratuarı ve 25+1 kişilik dizüstü bilgisayar laboratuarı, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan 48+1 kişilik bilgisayar laboratuarı, öğrencilerin sosyalleşmesi ve alandaki gelişmelerden haberdar olmasını sağlayan Bilişim Kulübü.

Öğretim Planı
2019 Öğretim Yılı Öncesi Kayıtlı Öğrenciler İçin Öğretim Planı için tıklayınız...
2019 Öğretim Yılı ve Sonrası Kayıtlı Öğrenciler İçin Öğretim Planı için tıklayınız...
Program Danışmanları
Bölüm/Program Danışman
Bilgisayar Programcılığı 1.Sınıf Öğr.Gör. Yakup Kürşat ARAS
Bilgisayar Programcılığı 2.Sınıf Öğr.Gör. Yakup Kürşat ARAS
Program Tanıtımı

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği programı genel olarak bilgisayar programcılığına benzemektedir. Bunun yanı sıra sağlık bilgi sistemleri dersleri de işlenmektedir. Örnek verecek olursak; sağlıkta yeni teknolojiler, sağlıkta web projesi, sağlık hizmetleri yönetimi, tıbbi dokümantasyon, bilgi sistemleri gibi dersler işlenmektedir. Sağlık bilgi sistemleri alanında ve bilgisayar programcılığı alanında uzman teknikerler yetiştirmek amaçlanmıştır. Mezun kişiler kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilirler. Bu bölümün mezunları sağlık kurum ve kuruluşlarında bilgisayar kullanımı ve sağlık cihazları kullanımı alanlarında çalıştırılmaktadırlar. Bunun yanında sağlık cihazlarının onarımı, programcılığı gibi alanlarda da görevlendirilmektedirler. Bu kişiler ayrıca sağlık kuruluşlarının bilgi işlem departmanında ve üniversitelerde çalışma fırsatı yakalayabilirler.

Programın Amacı

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği programı sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

İstihdam Alanları

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

 • Sağlık Bakanlığına bağlı hastane veya diğer kuruluşlar
 • Özel Hastaneler - Sigorta Şirketleri
 • Sosyal güvenlik kurumları
 • Kızılay gibi sivil örgütler
 • İlaç veya medikal ürün satışı yapan firmalar
 • Sağlık sektörüne bağlı bilgi-bilişim şirketleri
 • Firmaların bilgi işlem departmanları
 • Basın ve yayın kurumlarının sağlık ile alakalı birimleri v.b. yerlerde çalışabilirler
Dgs İle Geçiş Yapılabilecek Programlar
 • Bilgisayar ve Enformatik
 • Bilgisayar  ve  Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Bilişim Sistemleri  Mühendisliği
 • Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Fizik
 • İstatistik
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Öğretim Planı
2019 Öğretim Yılı Öncesi Kayıtlı Öğrenciler İçin Öğretim Planı için tıklayınız...
2019 Öğretim Yılı ve Sonrası Kayıtlı Öğrenciler İçin Öğretim Planı için tıklayınız...
Program Danışmanları
Bölüm/Program Danışman
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 1.Sınıf Öğr.Gör. Harun TÜMER
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 2.sınıf Öğr.Gör. Candan TÜMER


Yukarı
K.V.K.K.