ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü

Telefon : 0478 211 7568
Adres : Fevzi Çakmak Mah. Çevreyolu Sok .No: 29 Göle/Ardahan 75700
E-Posta : gmyo@ardahan.edu.tr


Duyurular


BÖLÜM TANITIMI

Kuruluş
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Göle Yüksekokulu bünyesinde eğitime başlayacaktır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Laborant ve Veteriner Sağlık alanında önlisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin ilgili alanlarından gelen öğrenciler sınavsız geçiş ile girerken diğer lise ve alanlardan gelen öğrencilerin bu programı tercih edebilmesi için YGS -2 puan türünden en az 140 puan almaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Oniki hafta (60 iş günü) staj yapma zorunluluğu vardır.

Program Profili

Çağdaş dünya ve ülke koşullarına duyarlı, Atatürk ilke ve inkılâpları bilincinde ulusal kültür ve değerlerini yaşatan, ülkesine, ulusuna ve insanlık ailesine hizmeti amaç edinen, Veteriner tıp ve sağlık sektöründe evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, alanında tıbbi laboratuar, işletim-donanım sistemlerini, teknolojilerini ve materyallerini bilen, bu teknolojileri verimli ve etkili kullanan, bu süreçlerde mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ürünleri hazırlayan, elde ettiği sonuçları etkin bir şekilde hizmete sunan, veteriner sağlık ve laboratuvar standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan, alanında sorunları algılayan, çözümler üretebilen, analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip meslek elemanları yetiştirmektir.
1) Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
2) Laboratuar cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak
3) Laboratuar eksiklerini belirlemek ve istekte bulunmak
4) Hastadan biyolojik materyalleri (kan, idrar, kültür vs.) almak
5 )Hastadan alınan örneklerin uygun şartlarda saklanması ve muhafazasını sağlamak
6 )Materyalleri analize hazırlamak
7 )Materyal analizlerini (biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik hematolojik vs.) yapmak
8 )Materyal analiz sonuçlarını kontrol etmek
9 )Materyal analiz sonuçlarını laboratuar uzmanına ulaştırmak.
10 )Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek
11 )İnsan ve hayvan haklarını unutmadan şefkatle hastalara yaklaşmak ve psikolojilerini anlamaya gayret ederek çalışmak.
12 )Her türlü arazi ve doğa şartında teknik donanımı kullanmak, pratik testler uygulamak, veterinerlik alanında sürü tedavisi, aşı uygulamaları konusunda hızlı ve verimli çalışmak.
13 )Binicilik ve at yetiştiriciliği konusunda bilgiler edinmek
14 )Hayvancılıkta verimin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak
15 )Hasta bakımı, ilkyardım ile hekim ve veteriner hekim tarafından önerilmiş tedavi yollarının en etkili ve hızlı biçimde uygulamak.
Yukarıdaki bilgi ve becerileri öğretmeyi hedefler

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Devlete ait Tıbbi tahlil laboratuvarları (KPSS ile), Tarım Bakanlığı açık kadroları (KPSS ile), Özel Veteriner Klinikleri, poliklinikleri, Özel Tıbbi tahlil labotatuvarları

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bölüm mezunları dikey geçiş sınavı ile Veteriner Fakültelerine ve Sağlık Yüksekokullarına yerleşmeye hak kazanabilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bilgisayar Programcılığı öğrencileri, Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabidir.Bu yönetmeliğe göre Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Ders müfredatı için Tıklayınz...Yukarı