ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
Sağlık Yönetimi Bölümü

Telefon : 0478 211 7559
Faks : 0478 211 75 60
Adres : Ardahan Üniversitesi Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, 75002, Merkez/ARDAHAN
E-Posta : sbyo@ardahan.edu.tr


Duyurular


BÖLÜM TANITIMI

1. Bölümün Adı:
Sağlık Yönetimi Bölümü 

2. Bölümün Yürütüleceği Birim:
Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yürütülecektir.

3. Program Kontenjanı Dili+Zorunlu/İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Açılmasına İlişkin Bilgi:
I. Öğretim 50 öğrenci, dili Türkçe ve hazırlık sınıfı bulunmuyor.

4. Genel Bilgi
Yüksekokulumuz Sağlık Yönetimi Bölümü 2016-2017 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlayacaktır. Bölümüzün 50 öğrenci kontenjanı vardır.  Bu bölümü bitirerek Sağlık Yöneticisi ünvanı alan öğrencilerimiz, Sağlık Bakanlığı ve Özel Sağlık kurumlarına ve ihtiyaç duyulan diğer kurumlara modern toplumun gereklerine uygun nitelikli sağlık personeli olarak yetişeceklerdir. 

Sağlık Yönetimi Mezunları: Devlet, Özel ve Üniversite Hastanelerinde çalışabilirler. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. İlgili kurum ve kuruluşlarda danışmanlık hizmeti verebilirler. Yükseköğretim Kuruluna bağlı devlet ve vakıf üniversitelerinde tam ya da yarı zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapabilirler. Mezun olan öğrencilerin ilgili enstitü ve bölümlerinin başvuru koşulları doğrultusunda Yüksek Lisans ve Doktora programlarına katılma olanakları bulunmaktadır.

5. Kazanılan Derece
Öğrenciler 4 yıllık eğitim sürecinden sonra başarılı olmaları halinde “Sağlık Yöneticisi” ünvanı ile lisans diploması verilecektir.                                          

6. Derecenin Düzeyi
Lisans.

7. Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

8. Önceki Öğrenmenin Tanınması
Daha önce herhangi bir yükseköğretim öğrenimi gören öğrencilerin almış olduğu dersler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında uygun olmak şartıyla, ders programında yer alan dersinin yerine muaf tutulabilir. Ayrıca her eğitim öğretim yılı başında bilgisayar ve yabancı dil derslerinden muaf tutulmak isteyen öğrenciler Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavına girebilirler.

9. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları 
Sağlık Yönetimi Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.                                  

10. Program Profili (Amacı) 
Sağlık Yönetimi Bölüm kapsamında Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nu tercih eden öğrenciler bölümün temel ilkelerini öğrenecek aynı zamanda meslekleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olacaklardır. Bu bağlamda, özelde bölgenin genelde ise ülkenin genç nüfusunu eğiterek kaliteli sağlık personelinin ve yöneticilerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

11. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)
Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama.
Mesleki iletişim becerisini geliştirme.
Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma.
Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma.
Mesleki deontoloji kurallarına uygulama bilinci kazanma.
Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma.
Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olmak.
Mesleki uygulamalar sırasında ortaya çıkabilecek problemleri sağlıklı biçimde çözebilme becerisi kazanma.
Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma.
Sağlık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma.
Mesleki sorumluluk bilinci kazanma.
İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma.
Entellektüel düzeye katkı sağlama. 

12. Mezun İstihdam Olanakları
Sağlık Yönetimi Lisans Programı’nı başarı ile tamamlayan mezunlar, sağlık işletmelerinde “Sağlık Yöneticisi” ünvanı ile çalışabilirler.

13. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme 
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

14. Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

15. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)
Tam Zamanlı.Yukarı
K.V.K.K.