ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

Telefon : 0478 211 7510
Adres : Atatürk Cad. Posof/Ardahan 75800
E-Posta : pmyo@ardahan.edu.tr


Duyurular


BÖLÜM TANITIMI

Amaç
Programın amacı, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakım elemanı yetiştirmektir.

Kapsam
İnsanın sağlık ve beraberinde hastalık kavramına verdiği önem tüm dünyada ve ülkemizde insanlık tarihi ile gelişerek artmaktadır. Bu kavramlara hizmet eden sağlık sektöründe son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Ülkemizin ekonomik anlamda gelişmesiyle birlikte sağlık sektörüne verilen önem artmaktadır. Sağlık bakanlığı yayınladığı tebliğ doğrultusunda sürekli rahatsızlığı bulunan ve sürekli hastanede kalması gereken hastalar için evde hasta bakımı uygulamasını başlatmıştır. Bu kapsamda sürekli hastalığı olan ve bakıma muhtaç durumda olan hastalara ilgili sağlık personeli tarafından evinde bakım hizmeti sağlanacaktır. Yaşam koşullarının iyileşmesi ile birlikte, insanlar daha kaliteli sağlık hizmeti almayı beklemektedirler. Bu anlamda sağlık sektörüne yapılan yerli ve yabancı yatırım sayısı da artmaktadır. Bu gelişmelerin en büyük belirtisi özel hastane ve polikliniklerin sayısının artmasıdır. Ancak sağlık kuruluşlarında ve dışarıda hastaya hizmet verecek sağlık personeli aynı hızla artmamaktadır. Bu ihtiyacın karşılanmasında meslek yüksekokullarındaki sağlık programları önemli rol oynamaktadır.

Hedef
Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ve bu hizmetlere ulaşımın yaygınlaştırılmasına paralel olarak sağlık sistemi içindeki çalışma alanları da gün geçtikçe genişlemektedir. Bu nedenle evde hasta bakımı programının gerektirdiği mesleki bilgilerle donatılmış, araştırmayı ve öğrenmeyi bilen, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, ekip çalışmalarına yatkın ve insan ilişkilerinde başarılı bir mezun profili oluşturularak, sağlık sistemi içindeki talebi karşılayabilecek nitelikli evde hasta bakım elamanı yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Geçiş Yapabilecek Ortaöğretim Bölümleri
Evde Hasta Bakımı Programına sınavsız geçiş yapabilecek Meslek Lisesi Programları:

 • Ebelik
 • Ebelik-Hemşirelik
 • Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
 • Hemşirelik
 • Laborant
 • Laboratuvar
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Laboratuvar Teknisyenliği
 • Sağlık
 • Sağlık Memurluğu
 • Veteriner-Laboratuvar
 • Yaşlı Hizmetleri 
 • Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

Mezun Olanların Dikey Geçiş Yapabileceği Bölümler
Evde Hasta Bakımı Programı öğrencilerinin dikey geçiş yapabileceği Lisans programları:

 • Hemşirelik hizmetleri
 • Fizyoterapi
 • Beslenme ve Diyetetik

Mezunların Alacağı Unvan ve İstihdam Alanları
Hasta bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel  Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki hastaya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, hastanın evini düzenleme, korumalı meskenler v.b.  uzman gözetiminde evde hasta bakım elamanı olarak çalışabilirler.

 

 

PROGRAM MÜFREDATLARI

I. Yarıyıl

Dersin Kodu (Course Code)

Dersin Adı (Course Title)
T
U
K
Saat
AKTS
M / Z / S
EBH101
Anatomi
3
0
3
3
4
M
EBH102
Evde bakım Hizmetlerine Giriş
2
0
2
2
4
M
EBH103
Evde hasta Bakımı İlke ve Uygulamalrı I
2
4
4
6
6
M
EBH104
Fizyoloji
2
0
2
2
4
M
İSG105
Girişimcilik
2
0
2
2
4
M
TDİ101
Türk Dili I
2
0
2
2
2
Z
ATA101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
2
2
2
Z
YDİ101
Yabancı Dil I
4
0
4
4
4
Z
 
Toplam
19
4
21
23
30
 
II. Yarıyıl

Dersin Kodu (Course Code)

Dersin Adı (Course Title)
T
U
K
Saat
AKTS
M / Z / S
EBH201
Evde hasta Bakımı İlke ve Uygulamalrı II
2
6
5
8
6
M
EBH202
Farmakoloji
2
0
2
2
3
M
EBH203
Hastalıklar Bilgisi
3
0
3
3
4
M
EBH204
İlk Yardım
2
0
2
2
3
M
EBH102
Yaz Stajı
0
0
0
0
6
M
TDİ101
Türk Dili II
2
0
2
2
2
Z
ATA101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
2
2
2
Z
YDİ101
Yabancı Dil II
4
0
4
4
4
Z
 
Toplam
17
6
20
23
30
 
III. Yarıyıl

Dersin Kodu (Course Code)

Dersin Adı (Course Title)
T
U
K
Saat
AKTS
M / Z / S
EBH301
Nörolojik Hastalıkları ve Bakım
2
0
2
2
3
M
EBH302
Kronik Hastalıklar ve bakım
2
0
2
2
3
M
EBH303
Evde Hasta Bakımı ve Uygulamaları II
2
6
5
8
6
M
EBH304
Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri
2
0
2
2
3
M

Toplam 8 6 11 14 15  
Seçmeli Dersler
EBH305
Beslenme İlkeleri
2
0
2
2
5
S
EBH306
Sağlık Kayıt Sistemleri
2
0
2
2
5
S
EBH307
Sağlık Yönetimi
2
0
2
2
5
S
EBH308
Meslek Etiği
2
0
2
2
5
S
EBH309
Davranış Bilimleri
2
0
2
2
5
S
  Toplam 14 0 14 14 25  
IV. Yarıyıl

Dersin Kodu (Course Code)

Dersin Adı (Course Title)
T
U
K
Saat
AKTS
M / Z / S
EBH401
Girişimcilik II
2
0
2
2
4
M
EBH402
Fiziksel ve Sosyal Rehabilitasyon
3
0
3
3
4
M
EBH403
Mesleki Uygulama
0
6
3
6
7
M
 
Toplam
6
6
9
12
15
 
Seçmeli Dersler
EBH405
Psikiyatrik Hastalıklar ve Bakım
2
0
2
2
5
S
EBH406
Romatolojik Hastalıklar ve Bakım
2
0
2
2
5
S
EBH407
Bulaşıcı ve Enfeksiyon Hastalıkları
2
0
2
2
5
S
EBH408
Sosyal Sorumluluk Projesi
2
0
2
2
5
S
EBH409
Kişiler Arası İlişkiler
2
0
2
2
5
S
 
Toplam
10
0
10
10
25
 

Seçmeli Derslerden 15 AKTS Kredilik  3 Ders Seçilecektir

Z = Zorunlu Ders, M = Meslek Dersi, S = Seçmeli DersYukarı
K.V.K.K.