ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Telefon : 0478 211 7510
Adres : Atatürk Cad. Posof/Ardahan 75800
E-Posta : pmyo@ardahan.edu.tr


Duyurular


BÖLÜM TANITIMI

1. Genel Bilgi 

Yüksekokulumuz İlk ve Acil Yardım Programı 2016-2017 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Programımızın 30 öğrenci kontenjanı vardır. 
Bu programı bitirerek İlk ve Acil Yardım unvanı alan öğrencilerimiz, Acil tıbbi bakımı hastane ve hastane dışında profesyonel düzeyde gerçekleştirecek şekilde yetiştirilmektedir. 
İlk ve Acil Yardım Programı Mezunları: Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil Yardım Kurtarma İstasyonları, AKS 110, Kamu ve Özel sağlık kuruluşlarında görev yapmaktadırlar.
 
2. Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İlk ve Acil Yardım alanında önlisans diploması verilir.
 
3. Derecenin Düzeyi
Önlisans.
 
4. Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
 
5. Önceki Öğrenmenin Tanınması
Daha önce herhangi bir yükseköğretim öğrenimi gören öğrencilerin almış olduğu dersler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında uygun olmak şartıyla, ders programında yer alan dersinin yerine muaf tutulabilir. Ayrıca her eğitim öğretim yılı başında bilgisayar ve yabancı dil derslerinden muaf tutulmak isteyen öğrenciler Üniversitenin 
açmış olduğu muafiyet sınavına girebilirler.
 
6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları 
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
 
7. Program Profili (Amacı) 
İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik) unvanı alan öğrencilerimizin, Acil tıbbi bakımı hastane ve hastane dışında profesyonel düzeyde gerçekleştirecek şekilde yetiştirilmesi programın temel amacıdır.
 
8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)
Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama.
Mesleki iletişim becerisini geliştirme.
Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma.
Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma.
Mesleki deontoloji kurallarına uygulama bilinci kazanma.
Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma.
Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olmak.
Alanı ile ilgili uygulamalarda gerekli el becerisi kazanma.
Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi uygulayabilme becerisi ve alışkanlığı kazanma.
Mesleki uygulamalar sırasında ortaya çıkabilecek problemleri sağlıklı biçimde çözebilme becerisi kazanma.
Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma.
Sağlık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma.
Mesleki sorumluluk bilinci kazanma.
İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma.
Entellektüel düzeye katkı sağlama.
 
9. Mezun İstihdam Olanakları
İlk ve Acil Yardım Programı Mezunları: Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil Yardım Kurtarma İstasyonları, AKS 110, Kamu ve Özel sağlık kuruluşlarında görev yapmaktadırlar.
 
10. Üst Derece Programlarına Giriş 
DGS Sınavı ile öğrenciler lisans eğitimine devam etmektedirler. İlk ve Acil Yardım programı mezunu öğrenciler Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Lisans programlarında lisans tamamlayabilmektedirler.
 
11. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme 
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
 
12. Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Sonuçları” bölümünde açıklandığı gibidir.
 
13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)
Tam Zamanlı.

PROGRAM MÜFREDATLARI

I. Yarıyıl

Dersin Kodu (Course Code)

Dersin Adı (Course Title)
T
U
K
Saat
AKTS
M / Z / S
İAY101
Anatomi
3
0
3
3
4
M
İAY102
Tıbbi Terminoloji
2
0
2
2
4
M
İAY103
Acil Hasta Bakımı I
2
4
4
6
6
M
İAY104
Fizyoloji
2
0
2
2
4
M
İSG105
Sağlık Hukuku
2
0
2
2
4
M
TDİ101
Türk Dili I
2
0
2
2
2
Z
ATA101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
2
2
2
Z
YDİ101
Yabancı Dil I
4
0
4
4
4
Z
 
Toplam
19
4
21
23
30
 
II. Yarıyıl

Dersin Kodu (Course Code)

Dersin Adı (Course Title)
T
U
K
Saat
AKTS
M / Z / S
İAY201
Acil Hasta Bakımı II
2
6
5
8
6
M
İAY202
Farmakoloji
2
0
2
2
3
M
İAY203
Travma
3
5
6
8
7
M
İAY102
Yaz Stajı
0
0
0
0
6
M
TDİ101
Türk Dili II
2
0
2
2
2
Z
ATA101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
2
2
2
Z
YDİ101
Yabancı Dil II
4
0
4
4
4
Z
 
Toplam
15
11
21
26
30
 
III. Yarıyıl

Dersin Kodu (Course Code)

Dersin Adı (Course Title)
T
U
K
Saat
AKTS
M / Z / S
İAY301
Acil Sağlık Hizmetleri I
3
2
4
5
5
M
İAY302
Mesleki Uygulama I
2
6
5
8
6
M
İAY303
EKG Analizi
2
1
3
3
4
M

Toplam 7 9 12 16 15  
Seçmeli Dersler
İAY305
Beslenme İlkeleri
2
0
2
2
5
S
İAY306
Sağlık Kayıt Sistemleri
2
0
2
2
5
S
İAY307
Meslek Etiği
2
0
2
2
5
S
İAY308
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I
2
0
2
2
5
S
İAY309
İletişim
2
0
2
2
5
S
  Toplam 14 0 14 14 25  
IV. Yarıyıl

Dersin Kodu (Course Code)

Dersin Adı (Course Title)
T
U
K
Saat
AKTS
M / Z / S
İAY401
Acil Hasta Bakımı II
1
6
4
7
6
M
İAY402
Mesleki Uygulama II
1
4
3
5
4
M
İAY403
Resüsitasyon
2
4
4
6
5
M
 
Toplam
4
14
11
18
15
 
Seçmeli Dersler
İAY405
Psikiyatrik Hastalıklar ve Bakım
2
0
2
2
5
S
İAY406
Romatolojik Hastalıklar ve Bakım
2
0
2
2
5
S
İAY407
Bulaşıcı ve Enfeksiyon Hastalıkları
2
0
2
2
5
S
İAY408
İlk Yardım
2
0
2
2
5
S
İAY409
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme
2
0
2
2
5
S
 
Toplam
10
0
10
10
25
 

Seçmeli Derslerden 15 AKTS Kredilik  3 Ders Seçilecektir

Z = Zorunlu Ders, M = Meslek Dersi, S = Seçmeli DersYukarı
K.V.K.K.