ARÜ'den Duyurular

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin Sınav Sonuçlarına İtiraz Sürelerine İlişkin Maddesindeki Değişiklik Hakkında

Duyuru Tarihi : 04 Mayıs 2017

Üniversitemiz Senatosunun 27.04.2017 Tarih ve 2017/32 Karar Sayılı 13. Toplantısında alınan karar gereğince Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin Sınav sonuçlarına itiraz sürelerine ilişkin MADDE -41 –(1) Öğrenci, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren bir hafta içinde bağlı olduğu bölüm başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak, sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Bölüm başkanlığı ilgili öğretim elemanından sınav kâğıdının yeniden incelenmesini talep eder. Öğretim elemanı sınav kâğıdı inceleme sonucunu bölüm başkanlığına resmi yazıyla bildirir ve not değişiklikleri dersi veren ilgili öğretim elemanı tarafından itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde öğrenci bilgi sistemine girilir ve sonuç öğrenciye tebliğ edilir. Şeklinde yeniden düzenlenmiştir.