ARÜ'den Duyurular

Ardahan Üniversitesi 2021 Yılı Norm Kadro Planlaması

Duyuru Tarihi : 22 Şubat 2021

2021 yılı Norm Kadro Planlanmasına ulaşmak için Tıklayınız…

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in Norm Kadroların Belirlenmesi başlıklı 4. maddesinin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca hazırlanan Üniversitemiz 2021 yılı norm kadro planlaması anılan maddenin 8. fıkrası uyarınca yayımlanmıştır.

NOT: 2021 Yılı Norm Kadro Planlama tablosunda yer alan talepler yürürlükteki mevzuat ve bütçe kanunları uyarınca Üniversitemize verilen atama izinleri sayısı doğrultusunda,  acil ihtiyaçlar ve öncelikli alanlar dikkate alınarak değerlendirilecektir. Norm kadro planlamalarında norm dışı talepler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gerekli izin alınmadıkça herhangi bir değerlendirme yapılmayacaktır.