ARÜ'den Duyurular

100/2000 YÖK Doktora Bursu Usul veEsaslardaki Değişiklik Hakkında

Duyuru Tarihi : 12 Nisan 2021

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar’ın "Burs miktarı, süresi ve ödemeler" başlıklı 7 inci maddesinin 11 inci fıkrasındayer alan ifadenin "Burslandırıldıkları öncelikli alt alan ve tez çalışmaları ile ilgili olmak koşuluyla yurtdışındaki bir üniversiteden/enstitüden kabul alan bursiyer, danışmanının teklifi, Üniversite Yönetim Kurulu onayı ve teklifi sonrasında YÖK’ün onayı ile en çok 1 (bir) aya kadar burslu olarak yurtdışına çıkabilir. Yurtdışında burslu olarak geçirilecek 1 (bir) aya kadarki süre, öğrencinin doktora eğitimindeki azami süre ve bursluluk süresinden sayılır. Bir aydan fazla yurtdışında çalışma yürütecek bursiyerin busüre zarfında bursu dondurulur ve dondurulan kısım bursluluk süresine eklenmez." olarak değiştirilmesi Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07.04.2021 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.