Ardahan Üniversitesi
ARÜ'den Duyurular

İdari Personele Muvafakat Verilmesi hk.

Duyuru Tarihi : 01 Temmuz 2021

Ardahan Üniversitesinden Diğer Kamu kuruluşlarına Naklen Geçmek İsteyen İdari Personele Muvafakat Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın “Değerlendirme İlkeleri” başlıklı 5’inci maddesi gereği, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 (Üç) ay içerisinde muvafakat yazısı getiren idari personel arasında kıdem yılı esas alınarak yapılacak sıralama ile 2 (iki) kişiye daha muvafakat verilecektir.

Daha önceki üç aylık süre içerisinde muvafakat yazısı getirmiş ancak sıralamaya girememiş personel de kıdem yılı esas alınarak muvafakat yazısı getiren personeller arasında sıralama yapılarak değerlendirmeye alınacaktır.

 

NOT: Muvafakat verilecek personel Üniversitemize verilen atama izninin %40’ı oranına göre değerlendirilmektedir.

Buna göre;

1- 08.02.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Üniversitemize verilen 5 (beş) kişilik açıktan veya nakil suretiyle yapılacak atama sayısının %40’na tekabül eden 2 (iki) kişilik kontenjan personelimize verilen muvafakat ile kullanılmıştır.

2- 20.05.2021 tarihli 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca, anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kamu idare, kurum ve kuruluşlarının 2021 yılı için memur kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri ilave  atama sayıları yayınlanmış olup Üniversitemize 5 (beş) kişilik atama hakkı daha verilmiştir. Verilen 5 (beş) kişilik ek atama sayısının % 40’ına tekabül eden 2 (iki) kişilik kontenjandır. Verilen atama izinleri kapsamında Üniversitemize verilen 10 (on) kişilik atama kontenjanına göre toplamda 4 (dört) personelimize muvafakat verilmiş olacaktır.