Ardahan Üniversitesi
ARÜ'den Duyurular

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuruları Hakkında

Duyuru Tarihi : 30 Aralık 2021

Değerli Öğretim Elemanları,

2022 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği için Yönetmelik ve Takvim çerçevesinde başvurular alınacaktır.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği için Tıklayınız...

 

2022 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

 

Dayanak: 27 Haziran 2018 Tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik Teşvik ve Ödeneği

Yönetmeliği

 

TARİH

SÜREÇ

İÇERİK

1.Adım

3-14 Ocak 2022

BİRİMLERE SON BAŞVURU TARİHİ

Öğretim elemanı, 2021 takvim yılına ait, alanıyla ilgili akademik faaliyetlerini YÖKSİS’e girer ve YÖKSİS çıktısını alarak her sayfasını paraflar, son sayfasını ıslak imzalar. Başvuru dosyasını Yönetmeliğe göre belge ve kanıtlarıyla kadrosunun bulunduğu birimlerin Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme

Komisyonu’na teslim eder.

2.Adım

17-18 Ocak 2022

BİRİM KOMİSYONLARININ İNCELEME SÜRECİ

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları, faaliyetlerin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak değerlendirilmesinden sorumludur ve faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütleri gidermeye yetkilidir. Başvurulara ait; dokümanlar bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ıslak imzalanır ve ilgili Bölüm Başkanlıklarına (başvuru dosyaları ve ilgili tüm ekleri

ile) fiziksel ortamda toplu olarak teslim edilir.

3.Adım

19-20 Ocak 2022

BÖLÜM BAŞKANLIKLARI

Bölüm Başkanlıkları, teslim aldıkları belgelerden bir üst yazı ekinde UBYS üzerinden elektronik ortamda, fakültelerde dekanlığa, diğer birimlerde ise müdürlüğe iletir. Başvuru dosyaları, ilgili tüm ek belgeleriyle birlikte fiziksel ortamda başkanlık/dekanlık/müdürlüğe

gün içinde ayrıca teslim edilir.

4.Adım

21 Ocak 2022

KOMİSYONA GÖNDERME ve DOSYA TESLİM

(Son gün)

Fakültelerde dekanlık, diğer birimlerde ise müdürlükler kendilerine gelen yazı ve eklerini onaylanmış olarak, bir üst yazı ekinde (toplu olarak) Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonuna (ATDDİK) UBYS üzerinden elektronik ortamda gönderir. Birim Komisyon raporları ve başvuru dosyaları ilgili tüm ek belgeleriyle birlikte

Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonuna fiziksel ortamda ayrıca teslim edilir.

5.Adım

24-28 Ocak 2022

AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME VE DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU İNCELEMESİ

Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından akademik teşvik başvuru

dosyalarının değerlendirilmesi.

6.Adım

31 Ocak 2022

SONUÇLARIN İLANI

Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu değerlendirme sonuçlarının (isim/puan

listelerinin) Üniversite resmî web sitesinde ilan edilmesi.

7.Adım

31 Ocak – 4 Şubat

2022

İTİRAZ      BAŞVURU SÜRECİ

Sonuçlar için, Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz süresi içerisinde ÜBYS üzerinden, itiraz gerekçeleri ve varsa belgeleri ile birlikte

yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

8.Adım

7-8 Şubat 2022

İTİRAZLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz

Komisyonu tarafından itiraz başvuru dosyalarının görüşülmesi ve sonuçlandırılması.

9.Adım

8 Şubat 2022

AKADEMİK TEŞVİK LİSTESİNİN GÜNCEL HALİNİN İLANI

İtiraz değerlendirmeleri ile oluşan listenin Üniversite resmî web sitesinde ilan edilmesi.

 

 Başvuru yapacak öğretim elemanlarımız tarafından;