Ardahan Üniversitesi
ARÜ'den Duyurular

2022 Yılı Norm Kadro Planlaması

Duyuru Tarihi : 04 Ocak 2022

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in Norm Kadroların Belirlenmesi başlıklı 4. maddesinin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca hazırlanan Üniversitemiz 2022 yılı norm kadro planlaması anılan maddenin 8. fıkrası uyarınca yayımlanmıştır.

NOT: 2022 Yılı Norm Kadro Planlama tablosunda yer alan talepler yürürlükteki mevzuat ve bütçe kanunları uyarınca Üniversitemize verilen atama izinleri sayısı doğrultusunda, acil ihtiyaçlar ve öncelikli alanlar dikkate alınarak değerlendirilecektir. Norm kadro planlamalarında norm dışı talepler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gerekli izin alınmadıkça herhangi bir değerlendirme yapılmayacaktır.

Norm Kadro Planlaması tablolarına ulaşmak için Tıklayınız...