Ardahan Üniversitesi
ARÜ'den Duyurular

KPSS/2021/2 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemizin Çeşitli Kadrolarına Yerleşmeye Hak Kazanan Aday Memurların Dikkatine

Duyuru Tarihi : 07 Ocak 2022

Üniversitemize 2021/2 KPSS ile Atanacak Adaylardan İstenilen Belgeler

 1. KPSS sonuç belgesi internet çıktısı,
 2. ÖSYM’ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,
 3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve noter tasdikli örneği,
 4. 6 adet vesikalık fotoğraf (Yönetmeliğe uygun şekilde son 6 ay içinde çekilmiş),
 5. İkametgâh belgesi,
 6. Varsa ortaöğretim hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belge,
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışıyorsa veya ayrılmışsa hizmet belgesi,
 9. Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için),
 10. Adli Sicil Kaydı ( E - devlet çıktısı kabul edilecektir),
 11. Mal Bildirim Beyannamesi  (Sayfanın Ön yüz ve arka yüzü doldurularak ıslak imzalı şekilde olmalıdır),
 12. Sağlık Kurulu Raporu (Heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimlerince verilmesi kaydıyla. Özel hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları ruh hastalıkları uzmanı bulunması kaydıyla kabul edilmektedir.)
 13. Kamu Görevine İlk Defa Atanacak Personele İlişkin Atama Başvuru Formu
 14. Arşiv Araştırması Formu (2 Adet)

Not: Adayların atanma işlemlerine esas olmak üzere yukarıda açıklanan belgeleri 10.01.2022-24.01.2022 (24 Ocak Dahil)  tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen getirmeleri veya posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

Bu ilan resmi tebligat niteliğindedir, adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacak olup, süresi içerisinde başvuru yapmayanlar atanma işleminden vazgeçmiş sayılacaktır.

Tel: 0478 211 75 19 Dahili: 1452-1461-1463