Ardahan Üniversitesi
ARÜ'den Duyurular

(Güncellendi.) 7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında

Duyuru Tarihi : 02 Ağustos 2022

7417 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Başvuru Bilgilendirmesi


Başvuru Tarihleri:
Başvuru Başlangıç Tarihi       : 03.08.2022
Başvuru Bitiş Tarihi               : 07.11.2022
Başvuru Şekli:
Ardahan Üniversitesi Öğrenci affı başvuruları, başvuru tarihleri içerisinde ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere ya da kargo/posta yoluyla (belgelerin asıllarının gönderilmesi gerekmektedir) yapılacaktır. 14 Ekim 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapan öğrencilerin kayıtları 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi için, daha sonra başvuru yapan öğrencilerin kayıtları 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi için alınacaktır. Ayrıca yatay geçiş için başvuru yapacak adaylar içinde aynı tarihler geçerlidir.
NOT: Posta ya da kargo ile evrak gönderiminde oluşabilecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
Ön Lisans ve Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenler/Kayıtlanmayanlardan İstenecek Belgeler

  1. Başvuru Formu
  2. Transkript (Hazırlık sınıfı ve kayıtlanmayan adaylar hariç)
  3. Adli Sicil Kayıt Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.)
  4. ÖSYM Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
  5. ÖSYM Sonuç Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)

*Bu kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, terhislerini takip eden 2 ay içinde Üniversitemize başvurmaları halinde bu belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir.
 
Yüksek Lisans/ Doktora ve Sanatta Yeterlilik öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler
1. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir ve başvuru tarihinden en fazla bir hafta önce alınmış olmalıdır)
2. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Yabancı uyruklular için Pasaport fotokopisi)
4. Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
5. 7417 Sayılı Kanun’un ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen geçici 83. Maddeden
Yararlanmak İsteyenler için Başvuru Dilekçesi
 
Af kanunundan her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrencilerden aşağıda belirtilen maddeler kapsamına girenler yararlanamayacaklardır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü madde kapsamından yararlanamayacaklardır.
 
7417 Sayılı Kanun YÖK Uygulama İlkeleri için Tıklayınız...
Güncelleme yapılan 7417 Sayılı Af Kanunu Uygulama İlkeleri için Tıklayınız... (
21/09/2022 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı)
7417 Sayılı Sayılı Af Kanunu (Azami Süre ve COVİD-19) İlgili YÖK Yazısına Ulaşmak İçin Tıklayınız...


 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna gerekli başvuru belgeleri ile birlikte şahsen başvuru yapabileceklerdir.