Ardahan Üniversitesi
ARÜ'den Duyurular

2023 Yılı Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerimizin Kayıt İşlemleri Hakkında

Duyuru Tarihi : 13 Eylül 2023

E-KAYIT

2023 DGS ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri tüm programlar için üniversiteye gelmeden E-Devlet şifresiyle internet üzerinden elektronik ortamda 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. E-kayıt sistemiyle internet üzerinden kayıt yapamayan adaylar 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yerleştikleri programa ait kayıt merkezine gelerek kayıtlarını yaptıracaklardır.

E-KAYIT YAPAMAYANLARIN KAYIT İŞLEMİ

E-Devlet şifresi ile elektronik kayıt yapamayan Üniversitemize yerleşen öğrenciler önlisans diploması (diploması hazır olmayanların ise yeni tarihli mezuniyet belgesi), transkript ve ders içerikleri ile 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yerleştikleri program öğrenci işlerine gelerek mesai saatleri içinde (08:00-17:00 arası) kayıtlarını yaptıracaklardır.

NOT:DGS için  ÖSYM’ye başvurduğu tarihten itibaren herhangi bir önlisans okuyor ise (sonradan mezun olsa bile ) elektronik kayıt yapamacaktır.

ÖNLİSANS PRORAMINDAN MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI

2023 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kuramlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2023 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

DERS KAYIT İŞLEMLERİ

E-Devlet üzerinden kayıt yapanlar ve E-Kayıt yapamayarak şahsen Üniversitemize gelerek yeni kayıt olan tüm öğrencilerin 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında alacakları derslere ait ders kayıtları 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Tüm öğrenciler belirtilen tarih aralığında Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak ilgili döneme ait “ders kayıt” işlemini yapmaları gerekmektedir. Tüm öğrenciler öğrenim süresince zorunlu-seçmeli derslere ait ders kayıt işlemlerini her yarıyıl başlangıcında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kendileri yapmak zorundadırlar.

DERS MUAFİYET (İNTİBAK) İŞLEMLERİ

DGS sonucu yerleşerek kayıt yaptıran öğrenciler kayıt tarihi son gününden itibaren 13 Ekim 2023 tarihe kadar kayıt oldukları fakülte/yüksekokul öğrenci işleri bürosuna önlisans eğitimi sırasında aldıkları eş değer dersler için dilekçe ile muafiyet talebinden bulunabilirler. Muafiyet talebi için önlisans programına ait transkript ve transkripte yer alan derslere ait ders içeriklerini dilekçe ekinde vermeleri gerekmektedir. Muafiyet ve intibak işlemi yapılan öğrencilerin ders kayıtları öğrenci işleri tarafından yeniden düzenlenecektir.

ÖĞRENİM ÜCRETİ VE KATKI PAYI (HARÇ) ÖDEME HAKKINDA AÇIKLAMA

Birinci öğretim (Gündüz) öğrencileri katkı payı ödemeden ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Ancak Üniversitemize kayıt olmadan önce birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı olan öğrenciler ikinci üniversite olarak

Üniversitemizde birinci öğretim programına kayıt yaptırmaları halinde kayıt oldukları programa ait öğrenci katkı payını kendileri ödemek zorundadır.

Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ders kayıtları iptal edileceği için ders ve sınavlara katılamayacak ve öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır.

AÇIKLAMALAR

1) Kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra üniversitemizdeki öğreniminiz süresince öğrenci bilgi sistemine giriş için gerekli olan kullanıcı adı; öğrenci numarasıdır şifre; T.C Kimlik numarasıdır. veya e devlet şifresiyle de Öğrenci Bilgi sistemine www.ardahan.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi sekmesinden giriş yapabilirsiniz.