Ardahan Üniversitesi
ARÜ'den Duyurular

Personel Daire Başkanlığı Duyurusu Hakkında

Duyuru Tarihi : 18 Eylül 2023

Ardahan Üniversitesinden Diğer Kamu Kuruluşlarına Naklen Geçmek İsteyen İdari Personele Muvafakat Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların Değerlendirme İlkeleri başlıklı 5’inci Maddesinin 2’nci fıkrasının a-3 bendi; “İlgili yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca ikinci atama izni verilmesi halinde birinci atamadaki usul aynen uygulanır. Birinci atamada resmi kurumlardan muvafakat talepleri gelmesine rağmen sıralamaya giremeyenlerin talepleri ikinci atamada sıralamaya alınacak muvafakat taleplerine dâhil edilerek yeniden değerlendirilir..”hükmü uyarınca 15.09.2023 tarihli ve 443 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Üniversitemize verilen 8 (sekiz) kişilik ilave atama sayısının %40 oranına tekabül eden 3 (üç) kişiye muvafakat verilecektir.

İlgililere duyurulur.