Ardahan Üniversitesi
ARÜ'den Duyurular

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Duyuru Tarihi : 16 Mayıs 2024

 

12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları
İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”
hükümleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerinde bulunan kadrolar için görevde yükselme
ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

Başvuru Kılavuzu için Tıklayınız..

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği için Tıklayınız..