Ardahan Üniversitesi
ARÜ'den Haberler

Güzel Sanatlar Fakültemizde “Yetenekliler”in Sınav Heyecanı

 9 EYLÜL 2019

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrenim görmek isteyen aday öğrenciler için düzenlenen Özel Yetenek Sınavları bugün başladı. Özel yetenek sınavının ilk oturumu Güzel Sanatlar Fakülte Binası’nda gerçekleştirildi. Temel Yeterlilik Sınavı’ndan (TYT) 150 veya üzerinde puan almış adayların başvuru yapabildiği Resim Bölümü özel yetenek sınavı 3 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla; desen sınavı, imgesel sınavı ve mülakat sınavı şeklindedir. Türk Müziği Temel Bilimleri özel yetenek sınavına başvuru yapmak isteyen adayların da Resim Bölümü’nde olduğu gibi TYT’den 150 veya üstü puan almış olmak şartı konuldu. Türk Müziği Temel Bilimleri özel yetenek sınavı 2 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, eleme barajı olup, bu aşamada aday öğrencinin; müzik algı hassasiyeti, tonal ve makamsal ezgi ve ritm hafıza ölçülmesi amaçlanmaktadır. İkinci aşama ise yerleştirme barajı olarak adlandırılmaktadır ve bu aşamada ise adayın; icra becerisi ile makamsal ezgi ve ritm hafızası ölçülmesi hedeflenmektedir. Her iki bölüm için 30’ar kişilik kontenjan ayrıldığı ve Resim Bölümü için 75, Türk Müziği Temel Bilimleri Bölümü için ise 135 aday başvuru yaptığı bilgisi verildi. Özel Yetenek Sınavları 13 Haziran tarihine kadar devam edecek.