Ardahan Üniversitesi
ARÜ'den Haberler

BESYO İlk Lisansüstü Mezununu Verdi

18 EKİM 2019 

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ilk lisansüstü mezununu verdi. Doç. Dr. Alptürk AKÇÖLTEKİN danışmanlığında yüksek lisans öğrencisi İlim Sarıkaya tarafından hazırlanan “Tübitak Proje Yarışmalarında Beden Eğitimi ve Spor Branşında Proje Hazırlanamamasına Yönelik Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Tutum ve Düşüncelerinin İncelenmesi” başlıklı çalışma jüri tarafından incelenerek yüksek lisans tezi olarak kabul edildi ve böylelikle BESYO ilk lisansüstü mezununu vermiş oldu.