Ardahan Üniversitesi
ARÜ'den Haberler

“XX. Yüzyılın 20 ve 30’lu yıllarında Kazak Edebiyatında Sansür” Konulu Konferans Düzenlendi

 

 28 KASIM 2019

 

 Üniversitemiz İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından, “X.X. Yüzyılın 20 ve 30’lu yıllarında Kazak Edebiyatında Sansür” konulu konferans düzenlendi. Nazım Hikmet Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe; Üniversitemiz akademik-idari personeli ve öğrenciler katıldı.  Prof. Dr. Ayabek  Bayniyazov’un konuşmacı olarak katıldığı konferansta; Sovyet Dönemi edebiyatının siyasi ve ideolojik boyutu anlatıldı. Sovyet Dönemi’nde sansür, yazarların eserlerini ve araştırmalarını edebiyat tarihinin dışında bırakmış ve herhangi bir eseri ideoloji bakımdan yasaklamaya, denetlemeye olanak yaratarak, yazarların düşünme, konuşma özgürlüklerini kısıtlamalar getirilmiştir. XX. yüzyılın 20’li ve 30’lu yılları arasında Kazak Edebiyatındaki edebî tenkit, o dönemdeki siyasi olaylardan etkilenmiş ve ona bağlı olarak gelişmiştir. Prof. Bayniyazov, o yıllardaki edebiyatı, millî edebiyattan proleter edebiyata geçiş dönemi olarak adlandırıldığını ifade etti.