Ardahan Üniversitesi
ARÜ'den Haberler

Nihat Delibalta Göle MYO’da  “Tarih İçinde Türk Dili” Konulu Konferans Düzenlendi

 

10 ARALIK 2019

Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen “Tarih İçinde Türk Dili” konulu konferans dün N.D. Göle MYO konferans salonunda gerçekleştirildi. Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şenel tarafından verilen konferansa; Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin,  akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenel, Türk dilinin tarihi hakkında kapsamlı bir bilgi vererek şunları kaydetti:

"Türk dili bugün 220 milyona yakın konuşanı ile dünyada en çok konuşulan diller arasında beşinci sırada yer alır.  Türkler tarih boyunca coğrafyadan coğrafyaya gezerken arkalarında yazılı ve sözlü pek çok eser de bırakmıştır.

Günümüzden gerilere doğru gidildikçe bilinenin aksine her dönemde bugünkü Türkçeye yakın bir dil kullanılmıştır. Namık Kemal de Kanuni Sultan Süleyman da Yunus Emre de vd. aynı dili kullanmıştır. XI. yüzyılda Kâşgarlı Mahmud’un yazmış olduğu Dîvânü Lügati’t-Türk o dönemde yaşayan tüm Türk boylarının dil örneklerini derleyen/toparlayan bir eserdir.

Kâşgarlı eserinde bir dilbilimci titizliği ile çalışmış edebi ürünlerden de bol bol örnekler de vermiştir. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla hazırladığı eserini dönemin siyasi olarak en güçlüsü ve Araplara en yakın boy olan Oğuzlara/Oğuz Türkçesine dayandırmıştır.

VIII. yüzyılın ilk çeyreğinde karşımıza çıkan Orhun Abideleri Köktürklerin ilk dönemlerindeki siyasi ve toplumsal olayları anlatan mükemmel eserlerdir. Türk Dilinin bilinen yazılı ilk eserleri aslında Türkçenin yüzyıllar öncesinden işlenerek 700-732 yılları arasında yazılmış olan abidelerde mükemmel bir edebi dil haline geldiğinin kanıtıdır. Abidelerin kelime hazinesi ve işlediği konulara bakıldığında bir dilin ilk metinleri olamayacak kadar mükemmeldir. Orhun Abideleri bize Türkçenin yüzyıllar öncesinde de var olduğunun en güzel kanıtlarıdır.

Prof. Dr. Osman Nedim Tuna’nın Sümerce’de tespit ettiği 168 kelime Türk dilinin tarihi yaşını bir anda M.Ö. 3500’lü yıllara kadar götürmektedir. Sümer Tabletleri’nde bulunan Türkçe kelimeler Türklerin aynı dönemde yakın coğrafyalarda yaşadığına kanıttır.

Bugün Türkçe Balkanlardan Büyük Okyanus’a, Kuzey Buz Denizinden Tibet’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada konuşulmaktadır. Bu alan kuş uçuşu doğudan batıya 6-7 bin, kuzeyden güneye 3 bin kilometredir."

Program, Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin’in Doç. Dr. Mustafa Şenel’e teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.