Ardahan Üniversitesi
ARÜ'den Haberler

Üniversitemiz Coğrafya Bölümünden Çevreci Proje   

27 HAZİRAN 2020

Üniversitemiz BAP birimi tarafından desteklenen, yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Dilek Aykır’ın yaptığı, araştırmacıları arasında Ardahan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serkan Kükrer, Balıkesir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdullah Soykan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, Sakarya Üniversitesi’nden Dr. Yunus Emre Mutlu’nun bulunduğu “KARACABEY LONGOZU (Kocaçay Deltası) SEDİMENTLERİNDE PALEOÇEVRESEL DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ” isimli projenin ilk arazi çalışması yapıldı.

 Proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dilek Aykır projeyle ilgili olarak: "Longoz ekosistemleri eşine az rastlanan ekosistemler olup koruma altına alınmış özel yerlerdir. Türkiye’deki dört longoz alanından biri olan Karacabey longoz ormanı, pek çok farklı kuş türü için de önemli bir beslenme, dinlenme ve üreme alanıdır. Bu projemiz ile longozun birincil üretimin takibi, kirlilik seviyelerinin belirlenmesi ve bölgedeki paleoiklimsel değişimlerin ortaya konması amaçlanmaktadır" sözlerine yer verdi.