.
 
.
  Dekanımızın Mesajı

Güzel Sanatlar Fakültemiz, mekânı, oluşacak kadrosu ve uygulayacağı programlar ile çevre ve muhataplarının kültür ve sanat evreninin gereksinimlerini karşılayacak donanımıyla; çağdaş, yenilikçi ve özgün, duyarlı, hoşgörülü ve coşkulu genç beyinler yetiştirmeyi hedefleyen öğrenci merkezli bir eğitimi amaçlamıştır. Bu doğrultuda, öğrencilerini, kişisel eğilimlerinin geliştirilmesi, yaratıcılık, buluş ve yapıcılık gibi özel yeteneklerinin ortaya çıkartılması ve bunların özgün olarak sunulması yönünde gerekli bilgi ve becerilerle donatarak yetiştirmeyi amaç ve ilke olarak benimsemiştir.

Söz konusu amaç ve ilkelerin spekülatif düzeyden yaşanan gerçeklik düzeyine yükselmesi en büyük umudumuzdur. Ne ki, insanın gizil evreni ile fiziksel evrenin diğer unsurları arasında kurulabilecek ilişkilerin en üstün biçimi olan sanatın bu ayrık özelliğini yansıtacak sınırların tespiti ve öğretilmesi, zamanın ve çevrenin gereksinimlerini karşılayacak ideal eğitim programlarının ve bu programları yürütecek deneyimli ve donanımlı kadronun oluşturulmasıyla doğrudan ilgilidir. Öyle ki, sanatçı öz kimliklerinin ve yeteneklerinin yanısıra, düşünme yeteneğine ve eleştirel bilince sahip, problemleri irdeleyen ve çözüm üreten, araştıran, soru soran ve sorulara yanıt arayan, aktif öğrenmenin argümanlarının ayırdında olan, bir yandan tam bir özgürlük içinde sanat çalışmalarını sürdürürken öte yandan ülkesi ve toplumunun ve giderek evrensel kültür ve sanat ortamının gelişmesine katkı sağlayacak olan aydın bireylerin yetişmesi ancak söz konusu kadroların oluşturulması ve birlikte hareketleriyle mümkün olacaktır.

Fakültemizin her biri diğerinden farklı özellikleri olan bölümlerinin oluşturulması ve gereksinimlerinin karşılanması elbette olanaklar ölçüsünde gerçekleşecektir. Bununla birlikte, başka ülkelerde ayrı okullarda sürdürülen sanat dalları ve eğitim-öğretim yöntemlerini tek bir çatı altında toplayan GSF’nin ilimizde ve üniversitemizde de kurulmasının en önemli  güçlüğü, sanat ve kültür ortamı henüz istenilen düzeyde ortaya çıkartılamamış Ardahan’a yerleşerek yeni bir düzen oluşturma konusunda, yeni bir eğitim-öğretim biriminin yeşermesi ve kökleşmesi için özverili girişimlerde bulunacak ve çalışacak, hayalleri olan yeterli sayı ve nitelikte akademisyenin olmayışıdır. Bu nedenle, buradan, eğitimcilere, “Hızır”lara,  “İlyas”lara sesleniyorum:

Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm

Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi

Genç yeteneklerin karanlıklarda yitip/ölüp gitmelerine izin vermeyelim!

İzin vermeyelim ki “Yunus” gibi içimiz yanmasın!

Gelin, “Işığa Karışın! Işığınızla Aydınlatın!”

Prof. Dr. Gürkan DOĞAN
Dekan V.

 
Bilgi Edinme  |  Bağlantılar  |  Engelsiz Üniversite Birimi  |  Yönetmelik ve Yönergeler  |  Mezun Öğrenciler  |  Yabancı ÖğrencilerUluslararası İlişkiler
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kmapüsü İİBF Binası Zemin Kat, Çamlıçatak Mevkii, Merkez / Ardahan 75000   Telefon: +90 478 211 75 14   Faks: +90 478 211 75 53