.
 
.
  Türk Müziği Temel Bilimler Bölümü
BÖLÜM HAKKINDA

Kuruluş
Bölümümüz 2013 tarihinde kurulmuştur.  Bünyesinde şimdilik 1 akademik, 1 idari personel görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece
Mezun olan öğrenciler Güzel Sanatlar Müzik Alanında lisans düzeyinde “Sanatçı” ünvanına hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Ardahan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Güzel Sanatlar Fakültesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönergesi”ne tabiidir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması, üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması ve GSF Türk Müziği Temel Bilimler Bölümü tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavında başarılı olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ardahan Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak gerekir (Toplam 240 AKTS karşılığı). Daha ayrıntılı bilgi için ARÜ GSF Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönergesi’ne müracaat edilmesi gerekir.

Bölüm Profili
Dört yıllık eğitim süresince modern eğitimin tüm imkânlarını kullanarak, öğrencilerine, diğer ulusal ya da uluslararası üniversitelerin öğrencileri ile rekabet edebilecekleri donanımı kazandırmayı benimsemiştir. Türk Müziği öğrencilerine müzik eğitiminin tüm teorik ve pratik yönlerini öğretmeyi amaçlayan bu program, aynı zamanda, onlara bilimsel düşünme yeteneği kazandırmayı ve ayrıca, öğrencilerin sosyal, katılımcı, üretken olmalarını sağlamayı hedeflemiştir.


Mezunların İstihdam Profilleri
Türk Müziği Temel Bilimler bölümünü bitiren öğrenciler almış oldukları lisans diplomasına istinaden alacakları ALES ve ÜDS puanları ile birlikte üniversitelerin Müzik bölümlerinde Araştırma Görevlisi-okutman ve öğretim görevlisi kadrolarına müracaat edebilirler. Ayrıca, alacakları pedagojik formasyonla MEB'nın öğretim kurumlarında ve Özel Eğitim Kurumlarında Öğretmen olarak çalışabilirler. Kamu sektöründe radyolara ve Devlet korolarına sanatçı olarak girebilir, özel sektörde müzik endüstrisi sahasında kompozitör, saz sanatçısı, ses sanatçısı ve notist olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı bitiren öğrenciler, alacakları lisans diploması ile birlikte Türkiye'deki veya yurtdışındaki her hangi bir üniversiteye bağlı herhangi bir enstitünün Lisansüstü eğitim programına müracaat etme hakkını elde eder.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak hazırlanan ARÜ GSF Önlisans-Lisans Eğitim- Öğretim Yönergesine uygun şekilde yapılır.

Mezuniyet Koşulları
AÜ GSF Önlisans-Lisans Eğitim- Öğretim Yönergesinde belirtilen şartları yerine getiren öğrenciler mezuniyet hakkını elde eder.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Türk Müziği Temel Bilimler Bölümü temelde Müzik anabilim dalında eğitim veren bir bölümdür. Bölüm bünyesinde söz konusu anabilim dalında bilimsel yeterliliklerini Türkiye ve uluslararası alanlarda ispatlamış öğretim elemanları görev yapmaktadır.

 
Bilgi Edinme  |  Bağlantılar  |  Engelsiz Üniversite Birimi  |  Yönetmelik ve Yönergeler  |  Mezun Öğrenciler  |  Yabancı ÖğrencilerUluslararası İlişkiler
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kmapüsü İİBF Binası Zemin Kat, Çamlıçatak Mevkii, Merkez / Ardahan 75000   Telefon: +90 478 211 75 14   Faks: +90 478 211 75 53