.
 
.
  Resim Bölümü
BÖLÜM HAKKINDA

Kuruluş
Bölümümüz Ocak 2014 tarihinde kurulmuştur. Bünyesinde … akademik, … idari personel görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece
Mezun olan öğrenciler Güzel Sanatlar Resim Alanında lisans düzeyinde “Ressam” unvanına hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Ardahan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Güzel Sanatlar Fakültesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönergesi”ne tabiidir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması, üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması ve GSF Resim ASD. Tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavında başarılı olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ardahan Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak gerekir (Toplam 240 AKTS karşılığı). Daha ayrıntılı bilgi için AÜ GSF Ön lisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönergesi’ne müracaat edilmesi gerekir.

Bölüm Profili
Dört yıllık eğitim süresince modern eğitimin tüm imkânlarını kullanarak, öğrencilerine, diğer ulusal ya da uluslararası üniversitelerin öğrencileri ile rekabet edebilecekleri donanımı kazandırmayı benimsemiştir Resim Bölümü öğrencilerine resim sanatı eğitiminin tüm teorik ve pratik yönlerini öğretmeyi amaçlayan bu program, aynı zamanda, onlara bilimsel düşünme yeteneği kazandırmayı ve ayrıca, öğrencilerin sosyal, katılımcı, üretken olmalarını sağlamayı hedeflemiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, kişisel atölyelerinde resim çalışmalarını sürdürebilir ve çeşitli sanatsal etkinliklere katılabilir, farklı sektörlerde tasarım yapabilir, müze ve galerilerde sanat danışmanı olarak çalışabilir, eğitim formasyonu alarak resmi ve özel eğitim kurumlarında resim öğretmeni olarak görev yapabilir, özel atölyelerde sanat eğitmenliği yapabilir ya da Lisansüstü eğitime devam ederek akademik kariyer yapabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı bitiren öğrenciler, alacakları lisans diploması ile birlikte Türkiye'deki veya yurtdışındaki her hangi bir üniversiteye bağlı herhangi bir enstitünün Lisansüstü eğitim programına müracaat etme hakkını elde eder.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak hazırlanan AÜ GSF Önlisans-Lisans Eğitim- Öğretim Yönergesine uygun şekilde yapılır.

Mezuniyet Koşulları
AÜ GSF Önlisans-Lisans Eğitim- Öğretim Yönergesinde belirtilen şartları yerine getiren öğrenciler mezuniyet hakkını elde eder.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Resim ASD. temelde Resim anabilim dalında eğitim veren bir bölümdür. Bölüm bünyesinde söz konusu anabilim dalında bilimsel yeterliliklerini Türkiye ve uluslararası alanlarda ispatlamış öğretim elemanları görev yapmaktadır.

 
Bilgi Edinme  |  Bağlantılar  |  Engelsiz Üniversite Birimi  |  Yönetmelik ve Yönergeler  |  Mezun Öğrenciler  |  Yabancı ÖğrencilerUluslararası İlişkiler
.
Adres: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kmapüsü İİBF Binası Zemin Kat, Çamlıçatak Mevkii, Merkez / Ardahan 75000   Telefon: +90 478 211 75 14   Faks: +90 478 211 75 53