ÖNEMLİ DUYURU : Bildiri Sistemindeki geçici problem çözülmüştür. Değerli katılımcılarımız 20.11.2018 salı gününe kadar Tam Metin Yüklemesi ve Bildiri Özeti Güncellemesi işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Sempozyum fotoğraflarını indirmek için Tıklayınız...

Özet Gönder/Özet Güncelle işlemi yapmak için Tıklayınız...
Tam Metin Göndermek için Tıklayınız
Sempozyum fotoğraflarına ulaşmak için tıklayınız (Fotoğraflar eklendikten sonra burdan ulaşabilirsiniz)

 

Sayın Akademisyenler, Katılımcılar ve Araştırmacılar

Sempozyum özet gönderme ve tam metin yükleme süreci başlamıştır. Aşağıda dikkat etmeniz gereken hususlar maddeler halinde yazılmıştır. Bu hususlara hassasiyetinizi rica ediyoruz. 

1- Sempozyum web sitesi aktiftir. Şu anda özet gönder/güncelle ve tam metin gönder sekmeleri ana ekrana konulmuştur. Gün içinde sempozyum programı ve en geç 29 Ekim Pazartesi gününe kadar da sempozyum resimleri sempozyum web sitesine yüklenecektir.

2- Özet güncelleme veya tam metin yüklenirken, lütfen başlıkları aynen muhafaza ediniz.

3- Tam metinler kör hakemlik sürecine tabi tutulacağından, elinde tam metni hazır olanların, makalelerini şimdiden sisteme yüklemeleri rica olunur.

4- 15 Kasım tam metin ve özet güncellemenin son tarihidir. Bu tarihe kadar;

a) Güncellenmeyen özetlerin ilk halleri, Sempozyum Özet Kitapçığı’na konulacaktır.

b) Bu tarihten sonra gelen tam metinler, hangi gerekçeyle olursa olsun, kesinlikle Sempozyum Tam Metin Bildiri Kitapçığı’na veya kitap bölümüne konulmayacaktır.

 5- Sempozyum tam metinleri, sempozyum yayım ve yazım kuralları esas alınarak düzenlenecektir. Sempozyum yazım ve yayın kurallarına uygun olmayan metinler, bu esaslar titizlikle sağlanıncaya kadar hakem sürecine alınmayacaktır. Sempozyum yayım ve yazım kurallarına sempozum web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sempozyum yayım ve yazım kuralları için https://www.ardahan.edu.tr/ipsss/?id=23&baslik=yazim_kurallari

6- Sempozyumla ilgili bütün yazışmalar, ussbs@ardahan.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

7- Sempozyuma Gönderilen Bildirilerin Yayın Şekilleri Aşağıdaki Gibi Olacaktır.

7.a- Sempozyuma gönderilen tüm özet metinler, ISBN Numarası ile ’Sempozyum Özet Bildiri Kitapçığı’nda yayınlanacaktır. İsteyen katılımcılar, özetlerini ’Sempozyum Özet Bildiri Kitapçığı’nda yayınlatıp tam metinlerini, istedikleri başka bir mecrada değerlendirebilirler.

7.b- Tam metinler, ISBN Numarası ile ’Sempozyum Tam Metin Bildiri Kitapçığı’nda yayınlanacaktır.

7.c- Ardahan’la ilgili bütün makaleler konu bütünlüğü taşıdığından, istisnasız, kitap bölümü olarak basılacaktır.

              7.d- Sempozyumda gönderilen metinlerin kitap bölümü olup olamayacağı, tam metinlerin gönderileceği son tarih olan 15 Kasım 2018 tarihinden sonra netleşecektir. Nitekim tam metinlerin kitap bölümü olabilmesi, (Ardahan İle İlgili Olanlar Hariç) “konu-tema bütünlüğü”ne ve ilgili konuda yeterli “tam makale sayısı”na bağlıdır. Örneğin Siyaset Bilimi alanında ’Türk Siyasal Hayatı’ konusunda tam metin sayısı yeterli olduğu takdirde, bu makaleler kitap bölümü olarak basılabilecektir. Bu hususu dikkate almanızı rica ederiz.

7.e- ‘Sempozyum Özet Bildiri Kitapçığı’, ‘Sempozyum Tam Metin Bildiri Kitapçığı’ ve ‘Bölüm Yazarlı Kitaplar, en geç aralık ayı içinde yayınlanmış olacaktır.

Teşekkür ederiz.

Dr. Öğr. Üyesi İhsan KURTBAŞ

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

ussbs@ardahan.edu.tr

SEMPOZYUM BİLGİLERİ

ÖNEMLİ TARİHLER

Önemli tarihlere ulaşmak için Tıklayınız...

SEMPOZYUM YERİ

Sempozyum yeri bilgilerine ulaşmak için Tıklayınız...

ULAŞIM VE KONAKLAMA

Ulaşım ve Konaklama bilgilerine ulaşmak için Tıklayınız...