Değerli Akademisyen, Araştırmacı ve Katılımcılar;

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Ardahan Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü olarak düzenlemekte olduğumuz, I. INTERNATIONAL POLITICS AND SOCIAL SCIENCE SYMPOSIUM - IPSSS (I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu), 10-12 Ekim 2018 tarihleri arasında Ardahan’da yapılacaktır.

Siyaset ve Sosyal Bilimlerin tüm alanlarında özgün çalışmalarınızla sempozyumumuza katkı sunmanızı bekler; sizleri Ardahan'da misafir etmekten mutluluk duyarız.

IPSSS etkinliği kapsamında ‘Ardahan Değerlemeleri’ adı altında ayrı bir kategori yer almakta olup Ardahan ilinin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yönü hakkında yapılan ve hakem değerlendirmesinden geçen çalışmalar IPSSS kurulu tarafından ödüllendirilecektir.

Ayrıca Sempozyuma gönderilen makalelerin tam metinleri, hakem değerlendirmesinden sonra ‘uluslararası kitap bölümü’ olarak yayınlanacaktır.

Ardahan Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak olan sempozyumumuzun sonunda Ardahan Şeytan Kalesi, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi ve Kars Ani Harabeleri’ne gezi düzenlenecektir. Ayrıca katılımcılar isterlerse, ücretli Gürcistan-Batum turuna katılabileceklerdir.

Dr. Öğr. Üyesi İhsan KURTBAŞ

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Dear Academicians, Researchers and Participants;

I. INTERNATIONAL POLITICS AND SOCIAL SCIENCE SYMPOSIUM – IPSSS organized by Ardahan University Faculty of Economic and Administative Sciences as well as Directorate of Ardahan Economic and Social Practices and Research Center, will be held on 10-12 October 2018 in Ardahan.

We are awaiting your contributions through original studies in all areas of Political and Social Sciences and looking forward to welcoming you as our guests in Ardahan.

As part of the IPSSS activity, while a seperate category exists under the title of ‘Ardahan Assessments’, the studies that are carried out about Ardahan’s economic, social, cultural and political aspects and pass the refree review, will be rewarded by the IPSSS Board.

Furthermore, the full texts of the articles sent to the Symposium will be published as ‘International Book Section’ after referee review. At the end of our symposium, which will be held by Ardahan University hosted, a trip will be organized to Ardahan Şeytan Kalesi, Caucasian Front War History Museum and Kars Ani Ruins. In addition, if participants want, they will be able to attend in the paid Georgia-Batum tour.

Dr. İhsan KURTBAŞ

President of the Symposium Regulatory Board

 

SEMPOZYUM BİLGİLERİ

ÖNEMLİ TARİHLER

Önemli tarihlere ulaşmak için Tıklayınız...

SEMPOZYUM YERİ

Sempozyum yeri bilgilerine ulaşmak için Tıklayınız...

ULAŞIM VE KONAKLAMA

Ulaşım ve Konaklama bilgilerine ulaşmak için Tıklayınız...