Yayınlar

Tam metinler (Proceedings)

 

Tam metinler editör değerlendirmesinden sonra çift kör hakem değerlendirmesi için hakem kuruluna gönderilecektir. Belgü Dergisi’nin Uluslararası Mitoloji Sempozyumu Proceedings Özel Sayısına gönderilecek olan tam metinler başlık, öz, abstract ve kaynakça dahil 3000 kelimeyi geçmemelidir. Tam metin yazımı hakkındaki diğer kurallar Belgü Dergisi’nin dergipark adresinde mevcuttur:

 

http://dergipark.gov.tr/belgu/writing-rules

Kitap bölümleri* (manuscripts) bildiri tam metinlerinden farklıdır ve bu durum dikkate alınarak hazırlanmalıdır! Türkçe ve İngilizce kitap bölümleri arasından hakem değerlendirme sürecini geçenler, Editörlü-seçkili kitaplarda basılacaktır. Türkçe metinler için mit ve mitoloji ana teması kapsamında alt başlıklar belirlenerek tematik kitaplar hazırlanacaktır. Birbirinden farklı alt başlıklar altında toplanabilecek çok sayıda ve yüksek nitelikte makale gelmesi durumunda prestijli yayınevleriyle yapılacak anlaşmalara göre birden fazla kitap basılabilecektir. İngilizce makaleler ve Türkçe makaleler de ayrı kitaplar olarak düzenlenecektir.

 

*Kitap bölümlerinin hazırlanışına ilişkin kılavuza ilerleyen günlerde bu sayfadan erişilebilecektir.