Tarihler

Video sunum özeti göndermek için son tarih:

15 Şubat 2019

Sözlü sunum özeti göndermek için son tarih:

15 Aralık 2018

Video sunumların gönderilmesi için son tarih:

15 Mart 2019

Sözlü sunumların tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih:

5 Haziran 2019

Kayıt yaptırmak için son tarih (sözlü sunumlar):

15 Şubat 2019

Video sunumlar için son kayıt tarihi:

25 Mart 2019

İngilizce ve/veya Türkçe editörlü kitap bölümü olarak makale göndermek için son tarih: 

15 Haziran 2019

Onaylanan video özetleri 20 Şubat 2019’da,

Onaylanan video sunumları 20 Mart 2019’da

Onaylanan sözlü sunum özetleri 1 Ocak 2019’da açıklanacaktır.

Başarılı video özetleri 1 Aralık 2018’de açıklanacak.
Başarılı sözlü sunum özetleri 1 Ocak 2019’da açıklanacaktır.