Tarihler

Sözlü/Video sunum özeti göndermek için son tarih*

1 Şubat 2019

Süre dolmuştur!***

Video sunumların (kayıt dosyası) gönderilmesi için son tarih**

15 Mart 2019

Tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih (BELGÜ dergisi için)

15 Haziran 2019

Kayıt ücretini yatırmak için son tarih 

25 Şubat 2019

Sanal sunum yapacaklar için kayıt ücretini ödemek için son tarih

25 Mart 2019

İngilizce ve/veya Türkçe editörlü kitap bölümü olarak makale göndermek için son tarih

15 Eylül 2019

 

*Kabul edilen özetlerin listesi 20 Şubat 2019’da web sayfamızda paylaşılacaktır!

**Onaylanan video sunumları 20 Mart 2019’da açıklanacaktır!

***Sözlü ve video sunum özetlerinden hakem süreci tamamlanmış olanların değerlendirme sonuçları derhal yazarlara iletilmektedir!