Yazım Kuralları

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Bu dillerden herhangi biri ile sunum yapabilirsiniz.

Katılımcılar için her bir sunumun süresi 12 dakikadır.

Sempozyuma kayıt ve özet gönderme işlemleri kayıt otomasyon sistemi üzerinden gerçekleşmektedir.

Mail yoluyla yapılan başvurular geçersizdir.

Özetinizi sempozyum kayıt otomasyon sisteminde tanımlı olan kurallara göre hazırlayıp, ilgili yönergeleri takip etmek suretiyle sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

Sisteme yüklemiş olduğunuz özetler çift kör hakemli değerlendirme için hakem kurulumuza iletilecektir.