Onur Kurulu

Prof. Dr. Sebahattin Balcı (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Sebahattin Balcı, 2 Şubat 1954 tarihinde Ardahan’da doğdu. 

1972-1976 yılları arasında öğrenim gördüğü Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’ndan matematik alanında öğretmen lisansı aldı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde 1972-1976 yılları arasında lisans, 1976-1978 yılları arasında yüksek lisans ve 1978-1981 yılları arasındaysa doktora öğrenimi görerek derecelerini aldı.

Aynı Üniversitede matematik alanında 1984-1990 yılları arasında yardımcı doçent, 1990-1995 yıllarında doçent ve 1995-2009 yıllarında da profesör olarak görev yapan Prof. Dr. Sebahattin Balcı, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 2009-2010 yılları arasında ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ndeyse 2010 yılından itibaren profesörlük unvanıyla görevini ifa etti.

Akademik hayatı boyunca 3 yüksek lisans, 4 doktora tezine danışmanlık yapan Prof. Dr. Sebahattin Balcı’nın uluslararası hakemli dergilerde (SCI & SSCI & Arts and Humanities), uluslararası diğer hakemli dergilerde, ulusal hakemli dergilerde pek çok atıf alan makalesi yayınlandı ve 3 kitabı basıldı.

Ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel toplantıda bildiri sunan, çağrılı konuşmacı olan Prof. Dr. Sebahattin Balcı, yurtdışı seminerler, konferanslar, gözlem, inceleme ve benzeri etkinliklere katıldı ve bunları organize etti.

Saygın bilimsel ve mesleki kuruluşlar ile diğerlerinde üyeliği bulunan Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Türkiye’deki meslek yüksekokullarının, organize sanayi bölgelerinin, mesleki-teknik eğitimin ve eğitimde diğer alanların geliştirilmesi için çok sayıda ulusal ve AB-ABD destekli uluslararası projeye öncü oldu. Prof. Dr. Sebahattin Balcı’nın yürüttüğü projeler, Türkiye’de mesleki eğitimin gelişiminde öncü çalışmalar olarak anılmaktadır.

2010-2011 yılları arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi rektör vekilliği görevini ifa eden Prof. Dr. Sebahattin Balcı, 2011’den bu yana rektör olarak hizmet ettiği Üniversitede, göreve başladığı andan itibaren liderlik yaptığı çalışmalarla Üniversitenin Kırgızistan’da açık ara önde, Orta Asya’daysa ilk 5 sırada yer almasını sağladı.

Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Türk dünyasının en saygın üniversitelerinden birisi haline gelen ve içinde bulunduğu topluma büyük fayda sağlayan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne yaptığı unutulmaz katkılardan dolayı çeşitli kurumlar tarafından çok sayıda ödüle ve Kırgız Cumhuriyeti Devlet madalyalarına lâyık görüldü.

Prof. Dr. Sebahattin Balcı, iyi düzeyde İngilizce ve Kırgız Türkçesi bilmektedir.


xssx.png

Prof. Dr. Mehmet Biber (Ardahan Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Mehmet Biber 10.11.1968 tarihinde Erzurum’da doğdu. 1985-1990 yılları arasında Atatürk Üniversitesi fizik bölümünde lisans eğitimini gördü. Yine aynı üniversitede 1993-1996 yılları arasında yüksek lisans, 1997-2000 yılları arasında doktora eğitimlerine devam etti. 2003’te Belçika Gent Üniversitesinde, 2009-2010 yıllarında ise İngiltere Durham Üniversitesinde post doktora yaptı.

Biber, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde 1992-2000 yılları arasında Arş. Gör, 2000-2001 yılları arasında Arş. Gör. Dr., 2001-2005 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmıştır. 2005-2011 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesinde Doç. Dr., 2011-2016 yılları arasında Prof. Dr. olarak görev yapmıştır. Biber, 2016’dan bu yana Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

2011-2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 2012-2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvar Müdürlüğü, 2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürüttü.

25 Ocak 2017 tarihinden itibaren Ardahan Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır.

Turkish Journal of Physics’te 2014’ten beri editörlük yapan Biber’in, SSCI / SCI / AHCI Expanded kapsamında çok sayıda makalesi yayımlanmıştır.


şakir aydoğan.png

Prof. Dr. Şakir Aydoğan (Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Şakir Aydoğan 01.06.1972 tarihinde Erzurum’da doğdu. 1991-1995 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fizik Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. Mezuniyetini takiben iki yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı farklı okullarda fizik öğretmeni olarak çalıştı. 1997-2000 yılları arasında Atatürk Üniversitesi’nde Katıhal Fiziği anabilim dalında yüksek lisans, 2000-2004 yılları arasında doktora eğitimlerine devam etti. Aydoğan, doktora derecesini aldıktan sonra, 2004-2007 yılları arasında, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. olarak ve 2007-2013 yılları arasında aynı üniversitenin Fen Fakültesi’nde Doç. Dr. olarak görev yapmış ve 2013 yılında Profesör unvanı almıştır. 

Aydoğan, 2009-2012 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak çalışmıştır ve 2017 yılından bu yana Ardahan Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı ve İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Vekilliği görevlerini yürütmektedir. 

Aydoğan’ın yayımlanmış beş adet kitabı ve seksen civarında SCI/SCI Expanded kapsamında makalesi bulunmaktadır.