ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar


Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Bora Topal
Görevi:
Nihat Delibalta Göle MYO Müdürü
Telefon:
478 - 2117568
Dahili:
6100
E-posta:
boratopal@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Ertan Doğan
Görevi:
Nihat Delibalta Göle MYO Müdür Yardımcısı
Telefon:
478 - 2117563
Dahili:
6102
E-posta:
ertandogan@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Ahmet Artuk
Görevi:
Nihat Delibalta Göle MYO Sekreteri
Telefon:
478 - 2117568
Dahili:
6104
E-posta:
ahmetartuk@ardahan.edu.tr
Davut Yildiz
Görevi:
Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu Memur
Telefon:
478 - 2117568
Dahili:
6108
E-posta:
davutyildiz@ardahan.edu.tr
Meral Denizli
Görevi:
Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu Bilgisayar İşletmeni
Telefon:
478 - 2117568
Dahili:
6107
E-posta:
meraldenizli@ardahan.edu.tr
Sürme Çapan
Görevi:
Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu Hizmetli
Telefon:
478 - 2117568
Dahili:
6109
E-posta:
surmecapan@ardahan.edu.tr
Ertan Acari
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117568
Dahili:
6109
E-posta:
acariertan@ardahan.edu.tr
İbrahim Alabay
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117568
Dahili:
6109
E-posta:
alabayibrahim@ardahan.edu.tr
İlker Çelik
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117554
Dahili:
5482
E-posta:
celikilker@ardahan.edu.tr
Mehmetali Karadağ
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117568
Dahili:
6109
E-posta:
karadagmehmetali@ardahan.edu.tr
Ümit Oğuz Can
Görevi:
Telefon:
478 - 2117554
Dahili:
5482
E-posta:
umitoguzcan@ardahan.edu.tr


Yukarı
K.V.K.K.