Danışma Kurulu

Prof . Dr. Bekir DENİZ

İnsani Bilimler  ve Edebiyat Fakültesi

Prof . Dr. Ceval KAYA

İnsani Bilimler  ve Edebiyat Fakültesi

Prof . Dr. Okan EŞTÜRK

Mühendislik  Fakültesi

Prof . Dr. Sibel CENGİZ

İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi

Prof . Dr. Ümit Yener TEKDOĞAN

Sağlık  Bilimleri  Yüksekokulu

Prof . Dr. Günay KARAAĞAÇ

İnsani Bilimler  ve Edebiyat Fakültesi