.
 
.
  Müdürümüzün Mesajı
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarının amacı, ülkemiz iş ve sanayi ile hizmet sektörünün yanı sıra ihtiyaç duyulan diğer sektörel alanlarda mesleklere yönelik olarak ortaöğretim kurumları sonrası, kendi yeteneklerini tanıyan ve geliştirme arzusu içerisinde olan gençlere, mesleki bilgi ve beceri yönünden bilgiyle donanımlı hale gelmesini sağlayarak, bilgi ve becerisini toplumsal iş yaşamına kolaylıkla ve doğru bir biçimde aktarmada, hizmet ve ürünün üretilip tüketilmesi ve sonrası aşamalarında ne şekilde ve nasıl davranması konusunda uygulamaya yönelik belirli meslek alanlarında daha çok yeteneklerinin farkındalığı hissettirilerek, özgüveni yüksek, nitelikli meslek elemanları olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.
            Yüksekokulumuz bu anlamda, bilgi ve teknolojinin hızla ilerleyip geliştiği bir ortamda ulusal ve uluslararası rekabette önemli bir misyon üstlenerek, eğitim-öğretim kadrosu ve siz değerli gençlerimizin çabalarıyla sanayi-iş, toplum ve çözüm ortaklığı işbirliğiyle ülkemizdeki ve dünyadaki verimlilik ve üretkenliğin sağlıklı bir şekilde toplum yararına geliştirerek arttırma gayreti içerisindedir.
            Sevgili Gençler,
            Eğitim gördüğü alanda, kendini iyi bir şekilde yetiştiren insanın; sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda rahat ve çok iyi olanaklara sahip olacağı kaçınılmazdır. Jeo-politik ve jeo-stratejik konumu ve önemiyle bir bütün olarak paha biçilemez değere sahip olan bu güzel ülkemizin, eğitimle pekiştirdiği bilgi ve becerisini her yönüyle doğru kullanabileceği bir birikime sahip, gelişen teknolojiden yararlanabilen, toplum ve iş yaşamının ihtiyaçlarına cevap verebilen, kendini iyi yetiştirmiş çok sayıda gence ihtiyacı vardır ki, siz sevgili gençler bu anlamda ülkemiz ve insanlık için paha biçilemez bir değere sahipsiniz.
            Bu duygu ve düşüncelerle, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılının sağlık, mutluluk, hoşgörü, sevgi, barış, huzur ve güzellikler içerisinde başarılarla dolu geçmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarının amacı, ülkemiz iş ve sanayi ile hizmet sektörünün yanı sıra ihtiyaç duyulan diğer sektörel alanlarda mesleklere yönelik olarak ortaöğretim kurumları sonrası, kendi yeteneklerini tanıyan ve geliştirme arzusu içerisinde olan gençlere, mesleki bilgi ve beceri yönünden bilgiyle donanımlı hale gelmesini sağlayarak, bilgi ve becerisini toplumsal iş yaşamına kolaylıkla ve doğru bir biçimde aktarmada, hizmet ve ürünün üretilip tüketilmesi ve sonrası aşamalarında ne şekilde ve nasıl davranması konusunda uygulamaya yönelik belirli meslek alanlarında daha çok yeteneklerinin farkındalığı hissettirilerek, özgüveni yüksek, nitelikli meslek elemanları olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.

Yüksekokulumuz bu anlamda, bilgi ve teknolojinin hızla ilerleyip geliştiği bir ortamda ulusal ve uluslararası rekabette önemli bir misyon üstlenerek, eğitim-öğretim kadrosu ve siz değerli gençlerimizin çabalarıyla sanayi, toplum ve çözüm ortaklığı işbirliğiyle ülkemizdeki ve dünyadaki verimlilik ve üretkenliğin sağlıklı bir şekilde toplum yararına geliştirerek arttırma gayreti içerisindedir.

Sevgili Gençler,

Eğitim gördüğü alanda, kendini iyi bir şekilde yetiştiren insanın; sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda rahat ve çok iyi olanaklara sahip olacağı kaçınılmazdır. Jeopolitik ve jeostratejik konumu ve önemiyle bir bütün olarak paha biçilemez değere sahip olan bu güzel ülkemizin, eğitimle pekiştirdiği bilgi ve becerisini her yönüyle doğru kullanabileceği bir birikime sahip, gelişen teknolojiden yararlanabilen, toplum ve iş yaşamının ihtiyaçlarına cevap verebilen, kendini iyi yetiştirmiş gençlere ihtiyacı vardır ki, siz sevgili gençler bu anlamda ülkemiz ve insanlık için paha biçilemez bir değere sahipsiniz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılının sağlık, mutluluk, hoşgörü, sevgi, barış, huzur ve güzellikler içerisinde başarılarla dolu geçmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum.
 

 Prof. Dr. Hüseyin TÜRK
Ardahan Teknik Bilimler MYO Müdürü


 
Bilgi Edinme  |  Bağlantılar  |  Engelsiz Üniversite Birimi  |  Yönetmelik ve Yönergeler  |  Mezun Öğrenciler  |  Yabancı ÖğrencilerUluslararası İlişkiler
.
Adres: Halil Efendi Mah. Vahapzade Cad. 9 / 2 Merkez / Ardahan 75000   Telefon: +90 478 211 26 87   Faks: +90 478 211 29 73