Page 5 - ARU Kampus Haber 2018
P. 5
REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI

İçinde bulunduğumuz yüzyılda üniversiteler sadece bilgi üreten değil aynı zamanda ürettiği bilgiyi etkin bir şekilde kullanan
ve girişimci bir ruhla kaynak oluşturan kurumlar haline gelmiştir.

Bu genel anlayışın yanı sıra üniversiteler sosyal alana hizmet edebilen, toplumda değişimi sağlayacak nitelikli ve yetenekli
insanların yetişmesine aracılık eden kurumlara dönüşmüştür.

Bu anlayış doğrultusunda sahip olduğumuz insan kaynağını, potansiyelimizi ve diğer imkanlarımızı daha etkin
kullanabileceğimiz akademik, kurumsal, fiziki, sosyo-kültürel alanlarda hedeflenen çalışmaların haayata geçirilmesi gayreti
içerisindeyiz

Diğer yandan şehrimizle, bölgemizle ve yaşadığımız toplumla bütünleşmek, üniversitemizin yetkin olduğu alanlarda topluma
hizmet etmek ve yaşadığımız coğrafya ile uyum içinde gelişmeyi sağlamak üniversite olarak önem verdiğimiz konuların başında
gelmektedir.

Üniversitemizin (2018 Ocak-2019 Ocak) son bir yılında yapılan çalışmalarda emeği geçen personelimize teşekkür ediyor
ve içinde bulunduğumuz yılda yapılacak çalışmalarda tüm akademik ve idari personelimizin katkılarını bekliyor, bu vesileyle
saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Mehmet BİBER
Rektör
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10