ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
" Anadolu'nun Zirvesinde " ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleri


Akreditasyonlar ve Üyelikler

YURTİÇİ EĞİTİM PROGRAMI (FARABİ)

Üniversitemiz Erasmus Değişim Programı’nın yanı sıra, Farabi Değişim Programına da katılmaktadır. 2011-2012 Eğitim-öğretim yılında Farabi Değişim Programı kapsamında da çeşitli faaliyetler yer alacaktır. Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Bu kapsamda, çeşitli üniversiteler ve enstitülerle ikili anlaşmalar yapılmaktadır. Bu çerçeve de Doğu Akdeniz Üniversitesi ile bir ikili anlaşma gerçekleştirilmiştir. Bu anlaşma çerçevesinde Ardahan Meslek Yüksekokulu-Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne staj yapma ve dil eğitimi almak amacıyla gönderilmiştir.

 

YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI (ERASMUS)

Üniversitemiz 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Avrupa coğrafyasında yer alan ülkelerarası öğrenci değişim faaliyetlerine aktif olarak katılmıştır. Dış İlişkiler Ofisi kapsamınca Avrupa’daki çeşitli üniversitelerle öğrenci ve öğretim üyesi değişimi amacıyla ikili anlaşmalar yapılmış ve halen yapılmaktadır. Mayıs 2011 itibariyle yurt dışında Romanya, Polonya, Almanya ve Belçika’ya ziyaretler gerçekleştirilmiş ve bu ziyaretler kapsamında birden fazla üniversite ile Erasmus programı kapsamında ikili anlaşmalar imzalanmıştır.

 

Anlaşmaların yapıldığı üniversiteler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Ülke Adı

Anlaşma Yapılan Üniversite

Almanya

Johannes Gutenberg University

Belçika

Ghent University

Polonya

University of Technology and Life Sciences

Romanya

Lumina University

Kırgızistan

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

 

Bu anlaşmalar çerçevesinde, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında üniversitemiz ilk defa öğrenci ve öğretim üyesi değişim faaliyetine başlayacaktır. Üniversitemizde faaliyet göstermekte olan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi ile 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak olan Mühendislik Fakültesi bölümlerine bu program kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi kabulü olacaktır.

Fakültelerin yanı sıra Meslek Yüksekokullarındaki bölümler de bu değişim programının içerisinde yer alacaktır.

 

Erasmus Programının Amacı

Erasmus programının amacı; üniversitemizin bilgiye verdiği değerden yola çıkarak üniversiteler arasında işbirliğini teşvik edip, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayıp,  programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınmasını, şeffaflığın gelişmesini ve ayrıca bilginin en üst düzeyde tamamlayıcı nitelik kazanmasını sağlamaktır. Kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa’da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır. Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılayarak önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet etmektedir. Erasmus programı ile 1987’den günümüze kadar 1,5 milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi, başka bir Avrupa ülkesinde öğrenim hayatının bir dönemini geçirmiş; o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma imkânı elde etmiştir. Program 2012 yılı itibariyle 3 milyon öğrencinin Erasmus öğrencisi olmasını hedeflemektedir.

 

DİĞER EĞİTİM FAALİYETLERİ

Kafkasya Üniversiteler Birliği

Kafkasya Üniversiteler Birliği 11.11.2009 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nden;  Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Kars Kafkas Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi ile Gürcistan Cumhuriyeti Ahaltsihe (Ahıska) Devlet Üniversitesi, Nahcivan Devlet Üniversitesi Rektörleri bir araya gelerek, Kafkasya merkezli çalışmalar yapmak, ortak bir vizyon belirlemek üzere Kafkasya Üniversiteler Birliği’ni oluşturma/kurma ve geliştirme kararı almışlardır. Bölgenin jeopolitik önemi ve ortak tarihi geçmişi göz önünde bulundurularak kültürlerarası bir diyalog oluşturulması son derece önemlidir.

 Bu anlaşmanın temel ilkeleri:

  • Ortak bilimsel ve akademik çalışmaların yapılması,

  • Ortak bilimsel sempozyum ve seminerler düzenlenmesi,

  • Ortak kültürel toplantılar, konserler, güzel sanatlara ait etkinlikler, film/sinema gösterimi ve spor müsabakalarının yapılması,

  • Öğretim üyelerinin süreli mübadelesinin yapılması,

  • Öğrencilerin süreli öğretim görme ve tecrübe kazanmak üzere karşılıklı mübadelesi,

  • Karşılıklı bilimsel ve edebi eserlerin çevrilmesi,

  • Yok olmak üzere olan sözlü ve etnografik malzemenin ortak projelerle derlenmesi ve yayınlanmasını sağlamak,

  • Bu amaçları hayata geçirmek için en son teknolojik imkânlardan yararlanılması,

  • İleride ortak programlar uygulamak için akreditasyon çalışmalarının yürütülmesidir.

8-13 Mayıs 2011’de yapılan Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin 1. Olağan Kongresi’nde Rektörler bir araya gelerek genişletilmiş protokol ile birlikte yeni katılacak üniversitelerin üyeliklerini imzalamışlardır.Yukarı
K.V.K.K.