ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleri


Önceki Sayfa : Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - İdari
Yüksekokul Kurulu

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Salih Serkan KALELİ (SBMYO Md.)

Üye: Öğr. Gör. Handan ÖZCAN ARSLAN (SBMYO Md.Yrd.)

Üye:  Öğr. Gör. Abdurrezak Emre KAYA ( SBMYO Md.Yrd.)

Üye: Öğr. Gör. Özgün İLGEN (Maliye Program Bşk.)

Üye: Öğr. Gör. Hikmet AŞKAROĞLU ( Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Program Bşk.)

Üye : Öğr. Gör. Osman ARASLI (Halkla ilişkiler ve Tanıtım Program Bşk.)

Üye: Öğr. Gör. Nilüfer Hürriyet YILDIZ (Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Program Bşk.)

Üye: Öğr. Gör. Benazir ÖZTÜRK ( İşletme Yönetimi Program Bşk.)

Üye Öğr. Gör. Salim VURAL (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Program Bşk.)

Raportör: Coşkun ATASOY (Yüksekokul Sekreteri)Yukarı
K.V.K.K.