ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
" Anadolu'nun Zirvesinde " ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleri


Önceki Sayfa : Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - İdari
Komisyonlar ve Koordinatörlükler

BAP ÖN İNCELEME KOMİSYONU

BAŞKAN: Dr. Öğr. Üyesi Salih Serkan KALELİ

Üye: Öğr. Gör. Handan ÖZCAN ARSLAN

Üye: Öğr. Gör. Benazir ÖZTÜRK

Üye: Öğr. Gör. Osman ARASLI

Üye: Öğr. Gör. Nihat Emre BÖREKÇİ

Üye: Öğr. Gör. Abdurrezak Emre KAYA

 

Ders ve Sınav Programı Koordinatörü

Öğr.Gör. Abdurrezak Emre KAYA

Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu

Başkan: Öğr. Gör. Salim VURAL

Üye: Öğr.Gör. Handan Özcan ARSLAN

Üye: Öğr.Gör. Gülay DEMİR

Üye: Öğr.Gör. Özgün İLGEN

Üye: Öğr.Gör. Nilüfer HÜRRİYET YILDIZ

Üye: Öğr.Gör. Elif SÜTÇÜ

Staj Komisyonu

Staj Komisyonu Başkanı:  Öğr.Gör. Fatih KOÇ

Üye :  Öğr.Gör. Osman ARASLI – Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Üye:  Öğr. Gör. Nihat Emre Börekçi – Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Üye:  Öğr.Gör. Benazir ÖZTÜRK – Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Üye: Öğr.Gör. Handan Özcan ARSLAN - İşletme

 

Web Sayfası Sorumlusu

Murat USTAOĞLU

Kalite Yönetim Güvenceleri ve İş Güvenliği Komisyonu

 

 

Başkan: Öğr.Gör. Abdurrezak Emre KAYA

Üye:      Öğr.Gör. Elif SÜTÇÜ

Üye:      Öğr.Gör. Handan ÖZCAN ARSLAN

Üye:      Öğr.Gör. Gülay DEMİR

 

Erasmus, Farabi ve Mevlana Koordinatörü

Öğr.Gör. Nihat Emre BÖREKÇİ

Öğr.Gör. Hikmet AŞKAROĞLU

Sportif Faaliyetler Komisyonu

Başkan: Öğr.Gör. Özgün İLGEN

Üye: Öğr.Gör. Selçuk YILMAZ

Üye: Öğr.Gör. Abdurrezak Emre KAYA

İç Kontrol Standartları Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Salih Serkan KALELİ

Öğr.Gör. Handan ÖZCAN ARSLAN

Öğr.Gör. Abdurrezak Emre KAYA

Sosyal Medya ve Tanıtım Komisyonu

Başkan: Öğr. Gör. Handan ÖZCAN ARSLAN

Üye: Öğr.Gör. Gülay DEMİR

Üye: Öğr.Gör. Fatih KOÇ

Sosyal Dayanışma ve Burs Komisyonu Öğr.Gör. Handan ÖZCAN ARSLAN

Öğr.Gör. Esra BOZTEPE

Mezuniyet Komisyonu

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Salih Serkan KALELİ

Öğr.Gör. Selçuk YILMAZ

Öğr.Gör. Osman ARASLI

Öğr.Gör. Fatih KOÇ

Öğr.Gör. Nihat Emre BÖREKÇİ

Öğr.Gör. Abdurrezak Emre KAYA

Bologna Koordinatörleri

Öğr.Gör. Osman ARASLI – Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Öğr.Gör. Özgün İLGEN – Maliye

Öğr.Gör. Salim VURAL- Muhasebe ve Vergi Uyg.

Öğr.Gör. Hikmet AŞKAROĞLU- Uygulamalı İng. Ve Çev.

Öğr.Gör. Handan ÖZCAN ARSLAN- İşletme

Öğr.Gör. Nilüfer H. YILDIZ- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

 Yukarı
K.V.K.K.