ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleri


Önceki Sayfa : Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Akademik
Akademik Kadro

1. Dr. Öğr. Üyesi Salih Serkan KALELİ SBMYO MD. V.

2. ÖĞR.GÖR. Handan ÖZCAN ARSLAN SBMYO MD.YRD.- İşletme Programı Öğretim Görevlisi

3. ÖĞR.GÖR. Abdurrezak Emre KAYA SBMYO MD.YRD.- Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Öğretim Görevlisi

5. ÖĞR.GÖR. Nilüfer Hürriyet YILDIZ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğretim Görevlisi

6. ÖĞR.GÖR. Benazir ÖZTÜRK İşletme Yönetimi Programı Program Başkanı

7. ÖĞR.GÖR. Gülay SARIKAYA DEMİR Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Görevlisi- Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Programı Program Başkanı

8. ÖĞR.GÖR. Osman ARASLI Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Program Başkanı

9. ÖĞR.GÖR. Fatih KOÇ Maliye Programı Öğretim Görevlisi

10. ÖĞR.GÖR. Özgün İLGEN Maliye Programı Program Başkanı

11. ÖĞR.GÖR. Elif SÜTÇÜ Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Öğretim Görevlisi

12. ÖĞR.GÖR. Hikmet AŞKAROĞLU Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Program Başkanı

13. ÖĞR.GÖR. Salim VURAL Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Program Başkanı

14. ÖĞR.GÖR. Selçuk YILMAZ Maliye Programı Öğretim Görevlisi

15. ÖĞR.GÖR. Nihat EMRE BÖREKÇİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Öğretim Görevlisi

16. ÖĞR.GÖR. Esra BOZTEPE Matematik Öğretim Görevlisi

17. ÖĞR.GÖR. Filiz İTİK İşletme Yönetimi Programı Öğretim Görevlisi

18. Öğr. Gör. Fatma Betül GÖRÜCÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Görevlisi

19. Öğr. Gör. Yaşar ÖZTÜRK Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Göre


Yukarı
K.V.K.K.