ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
" Anadolu'nun Zirvesinde " ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleri


Meslek Yüksekokulu Müdürleri
Dr. Öğr. Üyesi Salih Serkan Kaleli
Görevi:
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Telefon:
478 - 2112543
Dahili:
5248
E-posta:
salihserkankaleli@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Doç. Dr. Fatih Ongül
Görevi:
Teknik Bilimler MYO Müdürü
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5210
E-posta:
fatihongul@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Öğr. Gör. Kübra Erdem Demirci
Görevi:
Posof MYO Müdürü
Telefon:
478 - 2117510
Dahili:
6202
E-posta:
kubraerdem@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaya
Görevi:
Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
5486
E-posta:
ahmetkaya@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Bora Topal
Görevi:
Nihat Delibalta Göle MYO Müdürü
Telefon:
478 - 2117568
Dahili:
6100
E-posta:
boratopal@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cenap Özdemir
Görevi:
Çıldır MYO Müdürü
Telefon:
478 - 3112232
Dahili:
6001
E-posta:
omercenapozdemir@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.


Yukarı
K.V.K.K.