ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleri


İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Yıldız
Görevi:
İlahiyat Fakültesi Dekanı
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
1020
E-posta:
mustafayildiz_1@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Mukadder Arif Yüksel
Görevi:
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Telefon:
Dahili:
E-posta:
mukadderarifyuksel@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Taha Yılmaz
Görevi:
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Telefon:
Dahili:
E-posta:
tahayilmaz@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Güldane Öztemiz
Görevi:
İlahiyat Fakültesi Fakülte Sekreteri
Telefon:
478 - 2117566
Dahili:
2251
E-posta:
guldaneoztemiz@ardahan.edu.tr
Mesut Akçay
Görevi:
İlahiyat Fakültesi Bilgisayar İşletmeni
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2252
E-posta:
mesutakcay@ardahan.edu.tr
Şafak Yılmaz
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2253
E-posta:
yilmazsafak@ardahan.edu.tr
Uğur Öztürk
Görevi:
Sürekli İşçi
Telefon:
478 - 2114172
Dahili:
E-posta:
ozturkugur@ardahan.edu.tr


Yukarı
K.V.K.K.