ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
  Ana Sayfa  |     ÜBYS  |     Telefon Rehberi  |     E-Posta   |      Öğrenci E-Posta   
                         
ARÜ Hakkında
|
Yönetim
|
Birimler
|
Öğrenci
|
E-Servisler
XKapat
YÖNETMELİKLER / YÖNERGELER

    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
    - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ESKİ)
    - Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    - Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesi
    - Yaz Okulu Yönetmeliği
    - Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yönetmeliği
    - Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi
    - Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapma Usül ve Esasları
    - Yandal Programı Yönergesi
    - Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
    - Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi
    - Özel Öğrenci Yönergesi
    - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ve Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi
    - Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
    - Mühendislik Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
    - Sağlık Bilimleri Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi
    - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi
    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
    - Ardahan Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
    - Ardahan Üniversitesi Zorunlu Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi
    - Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere İlişkin Kurallar
    - Önlisans ve Lisans Yazılı Sınav Uygulama Usul ve Esasları
    - Öğrenim Sırasında Alınacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri Uygulama İlkeleri


Temel İslam Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Halit Boz
Görevi:
Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2326
E-posta:
halitboz@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sancılı
Görevi:
Kelam ve İtikadı İslam Mezhepleri Anabilim Dalı Başkanı
Telefon:
Dahili:
E-posta:
fatihsancili@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Halil Celep
Görevi:
Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı
Telefon:
Dahili:
E-posta:
halilcelep@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Mukadder Arif Yüksel
Görevi:
Kuranı - Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Başkanı
Telefon:
Dahili:
E-posta:
mukadderarifyuksel@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Prof. Dr. Hüseyin Aydın
Görevi:
Fıkıh Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon:
Dahili:
E-posta:
aydinhsyn@yahoo.com
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Prof. Dr. Sefa Bardakcı
Görevi:
Kelam ve İtikadı İslam Mezhepleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon:
Dahili:
E-posta:
safabardakci@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Abdulhalim Abdullah
Görevi:
Arap Dili ve Belegatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2310
E-posta:
abdulhalimabdullah@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Yücetürk Kurtulmuş
Görevi:
Arap Dili ve Belegatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2324
E-posta:
gamzeyuceturk@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Reşat Ahmet Ağaoğlu
Görevi:
Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2257
E-posta:
rashadatahmadov@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Taha Yılmaz
Görevi:
Fıkıh Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon:
Dahili:
E-posta:
tahayilmaz@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Yahya Macit
Görevi:
Fıkıh Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon:
Dahili:
E-posta:
yahyamacit@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Öğr. Gör. Mücahit Tanrıbuyurdu
Görevi:
Arap Dili ve Belegatı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
Telefon:
Dahili:
E-posta:
m.tanribuyurdu@ahievran.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Öğr. Gör. Nadir Bulut
Görevi:
Arap Dili ve Belegatı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
Telefon:
Dahili:
E-posta:
nadirbulut@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Öğr. Gör. Ruşen Alioğlu
Görevi:
Kuranı - Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
Telefon:
Dahili:
E-posta:
rusenalioglu@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Arş. Gör. Fatih Muhammet Yüksel
Görevi:
Hadis Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2316
E-posta:
fatihmuhammetyuksel@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Arş. Gör. Hasan Can Ateş
Görevi:
Tefsir Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2315
E-posta:
hasancanates@ardahan.edu.tr
   Detaylı bilgi için tıklayınız.
Arş. Gör. Zeynep Polat
Görevi:
Hadis Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Telefon:
478 - 2117575
Dahili:
2320
E-posta:
zeyneppolat2009@hotmail.com
   Detaylı bilgi için tıklayınız.


Yukarı
K.V.K.K.